ZACK Benelux

ZACK Benelux

Collin Crowdfund stuurde de investeerders op 16 september 2016 onderstaande e-mail:

Beste investeerder in ZACK Benelux,

Op 12 september jongstleden bent u geïnformeerd over het feit dat de leningaanvraag van ZACK Benelux definitief is geworden na een wettelijke bedenkperiode van twee weken. Hierdoor is de lening rentedragend geworden, en zou u op 12 oktober a.s. uw eerste betaling van rente en aflossing ontvangen.

Echter willen wij u informeren over het feit dat er zwaarwegende omstandigheden zijn omtrent de leningaanvraag die Collin heeft doen besluiten de lening nog niet uit te boeken. ZACK Benelux heeft namelijk sinds zeer recent een dispuut met de producent/hoofdleverancier, wat mogelijk een negatief effect heeft op de continuïteit van de onderneming. Hierdoor mag niet verwacht worden dat wij de crowdfund lening voortzetten en hebben wij besloten om de lening niet uit te boeken.

De uitboeking heeft nog niet plaatsgevonden in verband met het feit dat de 2de hypotheekvesting nog niet gepasseerd is en wij in overleg met de ondernemer eerst meer informatie wensten over het dispuut. Uw gelden staan dan ook nog veilig op de derdengeldenrekening Stichting Collin Crowdfund.

Wij zullen vandaag de ingelegde gelden terugstorten op uw rekening courant, waarbij u de rente ontvangt over de volledige eerste termijn. We zullen hierbij 1/12de deel van de beheervergoeding bij u in rekening brengen.

Vertrouwende erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,