Wigi – Update 17-01-2018

Wigi – Update 17-01-2018

Geachte heer Tiggeloven,

Op 5 januari 2018 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent project 15473 Wigi. Zoals is aangegeven in de betreffende update zijn de bedrijfsactiviteiten van Wigi gestaakt. 

{Ondernemer 1} had de mogelijkheid om een bedrag van € 160.000,- te lenen en daarmee een groot deel van de lening aan investeerders te voldoen. Deze betaling dekt de termijnen t/m juli 2019 (termijnen 12 t/m 30). Zoals aangegeven wordt deze betaling deze maand aan u verrekend. De betaling van de termijnen 12 t/m 30 staan gepland voor donderdag 18 januari. U ontvangt voor elke termijn een losse uitbetaling. 

{Ondernemer 2} had helaas niet de mogelijkheid om een groot bedrag in één keer te voldoen. Met hem is een betaalafspraak overeengekomen van € 500,- welke tot op heden is nagekomen. Zodra er voldoende betalingen zijn binnengekomen om een maandtermijn aan u door te boeken, zullen wij u hierover informeren. Over 6 maanden zal deze betaalafspraak opnieuw worden beoordeeld en indien mogelijk worden verhoogd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via info@geldvoorelkaar.nl

Met vriendelijke groet,

Meer over dit project, lees je hier . . .

Wigi – Update 05-01-2018

Wigi – Update 05-01-2018

Januari 2018

Geachte investeerder,

In 2016 heeft u uw vertrouwen in onze online startup “Wigi” uitgesproken middels een investering in ons bedrijf via crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. Het spijt ons u nu te moeten mededelen dat Wigi het niet heeft gered: het faillissement uitgesproken van zowel de werkmaatschappij als de holding en zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd. De maandelijkse betalingen aan investeerders via Geldvoorelkaar.nl hebben wij tot op heden voldaan.

Hoge burnrate

Het potentieel van Wigi zag er in 2016 nog bijzonder rooskleurig uit. Uit eigen middelen is er door onszelf dan ook een bedrag van bijna € 350.000 geïnvesteerd om een basisversie van het platform te kunnen ontwikkelen en salesmedewerkers aan te nemen om de markt te verkennen en intentieverklaringen door toekomstige gebruikers te laten ondertekenen. Alles wees op een hoge potentie en een ruime slagingskans, maar tegelijkertijd was er het besef dat er doorontwikkeld moest worden en dat de organisatie verder geprofessionaliseerd zou dienen te worden. Hiervoor waren extra middelen nodig, die eind 2016 via een crowdfundingcampagne op Geldvoorelkaar.nl bij elkaar zijn gekregen.

De burnrate op developmentvlak was hoog. Op de piek ging er zelfs een ton per maand uit. Desondanks is het ons door enerzijds een gebrek aan ICT-kennis en anderzijds het niet in dienst hebben van de juiste mensen echter niet gelukt om het product tijdig en in de juiste vorm klaar te stomen. In februari 2017 zijn we noodgedwongen met een minimum viable product de markt op gegaan, om te garanderen dat we tijdig omzet zouden genereren en zelf onze broek op zouden kunnen houden. De toegevoegde waarde van het product bleek echter nog immer te beperkt te zijn om de markt goed te kunnen bedienen, waardoor omzetten uitbleven, terwijl (hoge) developmentkosten aan bleven.

Faillissement onvermijdelijk

De reactie vanuit de markt bevestigde voor ons dat er nog verder doorontwikkeld moest worden: alle financiële middelen – inclusief onze eigen reserves – werden dan ook aangewend voor het product, waarbij we in de tussentijd op zoek zijn gegaan naar nieuwe investeerders. We hebben veel partijen gesproken en meerdere malen gepitcht voor zowel informal investors als grote investeringsmaatschappijen, maar helaas hebben we deze potentiële investeerders niet aan ons kunnen binden. We werden ondanks dat veel partijen wel degelijk de potentie zagen van het platform beoordeeld als te groot voor het servet (informal investors) en te klein voor het tafellaken (de investeringsmaatschappijen). Hoewel we er alles aan hebben gedaan wat binnen onze macht ligt om deze situatie te voorkomen, bleek een faillissement van zowel werkmaatschappij als holding uiteindelijk onvermijdelijk te zijn. {Ondernemer 2} heeft na het faillissement nog getracht een doorstart te maken, maar de financiering hiervoor is tot op heden niet van de grond gekomen.

Gevolgen faillissement

De gevolgen van het faillissement zijn desastreus voor alle betrokken partijen. Voor de 8 personeelsleden, die hun baan zijn kwijt geraakt. Voor de ICT leveranciers, die mee het schip in zijn gegaan. En voor onszelf. Het heeft ons niet alleen veel stress, slapeloze nachten en lichamelijke klachten opgeleverd, ook financieel is het een grote strop: niet alleen zijn we onze investering en reserves kwijt, we hebben bovendien extra leningen afgesloten en vanaf de start van het bedrijf – op 1 januari 2016 – gewerkt zonder management fee en zonder dat er geld uit de zaak is onttrokken. En de bodem is nog niet in zicht: het gaat nog wel even duren vooraleer alle zaken rond het faillissement zijn afgerond.

Situatie {Ondernemer 1}

Het geld dat uit de verkoop van de aandelen van mijn vorige bedrijf, is volledig geïnvesteerd in Wigi. Tevens zijn alle spaarrekeningen en zelfs de spaarrekening voor de studie van mijn zoon, geïnvesteerd in Wigi. Aanvullend ben ik ook een extra lening aangegaan bij derden, mede om aan mijn verplichtingen richting Geldvoorelkaar.nl te voldoen. Zoals u kunt lezen, zijn er op dit moment alleen maar schulden en die stapelen zich alleen maar op. Daarom was de urgentie zéér aanwezig om weer inkomsten te genereren, zodat ik voor mijn zijn gezin kan zorgen en ook betalingsregelingen kan treffen met de schuldeisers.

Mijn vrouw was ook werkzaam bij Wigi en stond dus ook op straat en is dus nu ook nog op zoek naar een nieuwe baan. Dus de inkomsten van haar kant zijn ook drastisch gedaald en betekend dat alle eindjes nu aan elkaar worden geknoopt.

Inmiddels heb ik gelukkig een baan gevonden en vanaf oktober ben ik werkzaam als interim commercieel directeur bij een E-commerce platform. Vanuit dit inkomen kan een betaalregeling treffen met mij schuldeisers waaronder u als investeerder. Dit voorstel ligt ter goedkeuring bij Geldvoorelkaar.nl en gerechtsdeurwaarder/incassobureau.

{Ondernemer 2}

Ondergetekende heeft zijn reserves geïnvesteerd in Wigi en daarmee tevens zijn andere zaken (ik run drie horecazaken) op het spel gezet. Deze bedrijven ondervinden momenteel betalingsproblemen en er zijn leningen aangegaan om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Inmiddels heb ik een zeer acceptabel aanbod gedaan om een groot deel van de hoofdelijke aansprakelijkheid in één keer te voldoen, zodat u dat deel van uw investering gegarandeerd terug heeft. Geldvoorelkaar.nl heeft na analyse en positief advies van de gerechtsdeurwaarder het aanbod geaccepteerd. Het betreft een storting van 160.000,- Euro ten behoeve van de investeerders. Ik heb dit aanbod niet uit eigen middelen kunnen doen echter had de mogelijkheid dit via derden te lenen om zo aan mijn verplichting richting u te kunnen voldoen.

Wat betekent het faillissement van Wigi voor u?

Uiteraard zijn er dus ook gevolgen voor u, als investeerder. U heeft destijds uw vertrouwen in ons uitgesproken en het laatste dat we willen, is uw vertrouwen schaden. Al enige tijd zijn wij met Geldvoorelkaar.nl in gesprek om zaken op een goede manier af te ronden voor u als investeerder.

Het deel van {Ondernemer 1} is inmiddels afgewikkeld en kunt u op korte termijn teruggestort op uw rekening verwachten. Het deel van {Ondernemer 2} zal ook worden afgelost, alleen zal dit een langere looptijd worden dan dat u gewend bent, omdat de inkomsten het op dit moment niet toelaten om meer af te lossen, dit ook vanwege meerdere betalingsafspraken met schuldeisers. U wordt hierover uiteraard verder geïnformeerd en op de hoogte gehouden door Geldvoorelkaar.nl.

Wij bieden uiteraard onze excuses aan voor het ongemak. Uiteraard hadden ook wij deze hele situatie graag anders gezien, maar het is het risico van het (ondernemers)vak. Wij hopen dat u begrijpt dat alles is gedaan om een faillissement te voorkomen en rekenen er op dit hoofdstuk snel en op een goede manier met u af te kunnen sluiten.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u het beste contact opnemen met Geldvoorelkaar.nl.

Met vriendelijke groet,

{Ondernemer 1} en {Ondernemer 2}

Hoe dit werd opgelost, lees je hier . . . .

Wigi

Wigi

In december 2016 stapte ik via Geldvoorelkaar in crowdfunding project WiGi (waar iedereen graag inkoopt). Een leuk rendement: 10% bij een looptijd van 60 maanden trok mij over de streep. De pitch was uitermate optimistisch (maar welke pitch is dat nou niet?): “Wij voorzien dat we heel snel groeien en willen daarom snel geld ophalen“. De financiering zou worden aangewend voor groei: “Ondanks dat wij een startup zijn, hebben wij reeds 17 contracten met leveranciers”.  De geprognosticeerde omzet was (te?) geweldig:

2016
€ 87.500,-
2017
€ 3.572.000,-
2018
€ 9.838.000,-
2019
€ 18.930.000,-

Ervaring leek er ook volop te zijn: de ene ondernemer had/heeft 2 horecazaken die succesvol zijn en waar een vast inkomen uit gegenereerd wordt. Tevens zijn er inkomsten uit verhuur van een appartement en beschikt hij over een koopwoning. De andere ondernemer had vorig jaar zijn aandelen van zijn voormalig bedrijf verkocht aan zijn compagnon en kan/kon hiermee in zijn levensonderhoud voorzien. Verder heeft hij een koopwoning en een pand dat verhuurd wordt.

Slecht nieuws

De aflossing ging ongeveer 1 jaar goed (niet te vergeten: hiervan waren dan wel 4 maanden aflossingsvrij). Maar het nieuwe jaar 2018 begon slecht. Er volgende een update (de volledige tekst vind je hier – namen zijn echter vanwege respect voor privacy weggelaten).

Al op 17 januari 2018 volgde informatie waaruit bleek hoe de situatie zou worden afgewikkeld. De volledige tekst (zonder namen) vind je hier, maar kortgezegd komt het er op neer dat de termijnen 12 t/m 30 werden afgelost (dat was begin 2018 tot en met juli 2019 – dus tot ruim een jaar vooruit). Voor het resterende deel was een betaalafspraak overeengekomen die tot op heden is nagekomen.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het project Wigi erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade “goedgemaakt” zou worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Wigi en had ik dus naast Wigi geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten kunnen ook met een sisser aflopen.

Risicospreiding

Belangrijke les voor investeerders (en ondernemers!) is dus dat mooie prognoses geen enkele garantie bieden. Het kan evengoed tegenzitten. Wat mijns inziens goed is om te bedenken (als investeerder) is dat het lopen van risico en het missen van rendement niet alleen pijnlijk is voor de investeerder. Wanneer de investeerder zijn risico goed heeft gespreid (!) is het leed best te overzien. In de brief van de ondernemers kun je lezen welke impact de situatie op de ondernemers en hun gezin heeft. Die impact is veel groter dan het missen van een stukje rendement of (worst case) het afschrijven van een deel van de investering in een crowdfunding project. Kijk dus niet alleen door de bril van een investeerder, maar probeer ook door de bril van een ondernemer te kijken. Een “mislukt” project is voor niemand prettig.

De toegezegde termijnen Wigi sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Verbeterpunt

Wél heb ik een punt waarvan ik vind dat er verbetering mogelijk is.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.