Verwerkingssnelheid

Verwerkingssnelheid

Meten is weten. Vandaag heb maar eens uitgerekend wat nu écht het effect is van de snelheid van crowdfunding platforms en het rendement dat hierdoor mogelijk voor de investeerder verloren gaat. Om het transparant en representatief te houden heb ik mijn eerste 5 projecten bij Collin Crowdfund vergeleken met mijn eerste 5 projecten bij FundingCircle.

Ik ben een jaar later bij FundingCircle begonnen en ik heb geen projecten die bij beide platforms in een vergelijkbare periode zijn gestart; maar dat zal verder geen rol spelen.

Collin Crowdfund
# Project Betaaldatum
CC.1 Dagbesteding landrust 01.08.2016
CC.2 Johnny’s Burger Arnhem 05.08.2016
CC.3 Ribsfactory Delft 16.08.2016
CC.4 Sellian 18.08.2016
CC.5 Errakal 23.08.2016
FundingCircle
# Project Betaaldatum
FC.1 3D Software Marketing 06.10.2017
FC.2 Grafische Machines Afwerkindustrie 11.10.2017
FC.3 Aanschaf Vrachtwagen en Shovels 25.10.2017
FC.4 Opknappen Kamers Uitvaart 12.01.2018
FC.5 Gereedschappen Timmerbedrijf 23.01.2018

Betaaldatum‘ is hier de datum dat mijn geld overgeschreven wordt naar het platform. Bij Collin crowdfund staat dit gelijk aan de datum van inschrijven op het project. Bij inschrijving moet via iDEAL (of vanuit een positief saldo dat reeds op de rekening-courant staat) worden betaald. Bij FundingCircle staat dit gelijk aan de datum waarop door het platform via een doorlopende incassomachtiging wordt geïncasseerd.

Vervolgens is het interessant om te zien hoeveel dagen er zitten tussen die betaling (door mij aan het platform) en het moment waarop vervolgens de eerste uitbetaling van rente op mijn bankrekening staat. Over 1 maand is rente betaald. Dus alle dagen die deze maand overschrijden zijn dan dagen dat mijn geld uitstond zonder rendement.

Bij CollinCrowdfund ontstaat hier dus vertraging door de constructie van rekening-courant. Ik moet zélf de overboeking van die rekening-courant naar mijn bankrekening verzorgen. Doe ik dat niet, dan blijft mijn geld nog 60 dagen langer op die rekening-courant staan voordat het CollinCrowdfund dit automatisch overmaakt naar mij. Voor deze 5 projecten deed ik die overboeking naar mijn eigen bankrekening nog op dezelfde dag dat de storting door CollinCrowdfund werd gedaan.

Collin Crowdfund
# Betaling 1e Uitbetaling Opname naar bankrekening Op bankrekening Dagen zonder rendement
CC.1 01.08.2016 16.09.2016 16.09.2016 19.09.2016 18
CC.2 05.08.2016 19.09.2016 19.09.2016 21.09.2016 16
CC.3 16.08.2016 30.09.2016 30.09.2016 04.10.2016 19
CC.4 18.08.2016 03.10.2016 03.10.2016 06.10.2016 19
CC.5 23.08.2016 06.10.2016 06.10.2016 10.10.2016 18

Hier zie je dus voor het eerste project (CC.1) dat ik mijn investering betaalde op 01-08. CollinCrowdfund schreef de eerste keer rente bij op de rekening-courant per 16-09. Ik boekte diezelfde dag de rente naar mijn bank en daar ontving ik het uiteindelijk op 19-09. Een termijn van 49 dagen, terwijl ik over 31 dagen rente ontving. Dus 18 dagen zonder rendement.

FundingCircle
# Betaling 1e Uitbetaling Op bankrekening Dagen onderweg Dagen rente ontvangen Dagen zonder rendement
FC.1 06.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 19 9 10
FC.2 11.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 14 4 10
FC.3 25.10.2017 24.11.2017 24.11.2017 30 21 9
FC.4 12.01.2018 02.02.2018 02.02.2018 21 3 18
FC.5 23.01.2018 28.02.2018 28.02.2018 36 23 13

FundingCircle werkt niet met een rekening-courant. Hier zie je dus voor het eerste project (FC.1) dat ik mijn investering betaalde op 06.10. FundingCircle stortte de eerste keer rente direct op mijn bankrekening, welke ik ontving op 25-10. Een termijn van 19 dagen, terwijl ik over 9 dagen rente ontving. Anders dan de andere platforms in mijn portefeuille, betaalt FundingCircle op vaste dagen in de maand uit. Hierdoor is het eerste rentebedrag naar rato (en geen volle maand). Dus 10 dagen zonder rendement.

Sowieso sneller

Deze meting bevestigt wat ik in de praktijk al ervaren heb. Bij CollinCrowdfund zit er structureel (fors) meer tijd tussen de investering en de eerste uitbetaling (er is sprake van méér dagen zonder rendement). CollinCrowdfund scoort in mijn meting gemiddeld 18 dagen zonder rendement. Bij FundingCircle is dat “slechts” 12 dagen. Dat is maar liefst 33% sneller.

Rendementverschraling

Het kan echter nóg erger. Want onderneem ik zelf geen actie en laat ik de uitbetalingen op de rekening-courant staan totdat CollinCrowdfund automatisch de overboeking van rekening-courant naar mijn bankrekening uitvoert, dan komt er telkens 60 dagen bij.

# Betaling 1e Uitbetaling Opname naar bankrekening Op bankrekening Dagen zonder rendement Automatisch naar bankrekening Dagen zonder rendement
CC.1 01.08.2016 16.09.2016 16.09.2016 19.09.2016 18 15.11.2016 78
CC.2 05.08.2016 19.09.2016 19.09.2016 21.09.2016 16 18.11.2016 76
CC.3 16.08.2016 30.09.2016 30.09.2016 04.10.2016 19 29.11.2016 79
CC.4 18.08.2016 03.10.2016 03.10.2016 06.10.2016 19 02.12.2016 79
CC.5 23.08.2016 06.10.2016 06.10.2016 10.10.2016 18 05.12.2016 78

In dat geval zal het gemiddeld aantal dagen zonder rendement bij CollinCrowdfund zelfs oplopen tot 78. Een (gemiddeld) rendement van 7,77% wordt dan (in het eerste jaar) alleen al hierdoor gereduceerd tot 6,40%.