Project Updates

Project Updates

Dit is eigenlijk een thema waarvan ik vind dat crowdfunding platforms beter zouden kunnen presteren. Ik heb ervaren dat project updates uitsluitend worden gegeven bij betalingsachterstand (of andere tussentijdse afwijkingen zoals vervroegde aflossing). Dat is natuurlijk ook wel het minste dat moet gebeuren: er wordt immers van afspraken afgeweken.

Een pitch is altijd positief

Tijdens een pitch (een korte presentatie waarmee de ondernemer of het platform een crowdfunding project bij potentiële investeerders onder de aandacht brengt) wordt een beeld geschetst van het heden en de toekomst van de betreffende onderneming. Op basis van dat beeld besluit een investeerder wel-of-niet in te stappen. Ik neem maar even even het voorbeeld van Wigi, waar in 2016 via Geldvoorelkaar de volgende omzetverwachting werd gepresenteerd:

2016
€ 87.500,-
2017
€ 3.572.000,-
2018
€ 9.838.000,-
2019
€ 18.930.000,-

Voor de investeerders die aan dit project deelnamen was er een jaar lang geen enkel wolkje aan de crowdfunding lucht. Een jaar lang werd maandelijks aflossing en rente betaald. Totdat 2018 werd ingeluid met een faillissement.

Gemiste signalen

De bijbehorende verklaring teruglezend, zie ik dat er reeds in februari 2017 haarscheurtjes te zien waren: “In februari 2017 zijn we noodgedwongen met een minimum viable product de markt op gegaan“. Ook signalen als “onze eigen reserves werden dan ook aangewend voor het product, waarbij we in de tussentijd op zoek zijn gegaan naar nieuwe investeerders” kunnen rustig gezien worden als wolkjes aan de lucht (of teken aan de wand).

Tussentijdse updates

Ik ga niet nogmaals door op dit voorbeeld, maar het punt dat ik wil maken is dat ik graag zou zien dat (alle) crowdfunding platforms het initiatief zouden oppakken om in alle gevallen tussentijdse updates te sturen naar investeerders over projecten waaraan ze deelnemen (AFM: leest u mee?). Er is immers een (vaak “heel concrete”) verwachting geschetst, waarvan het verdere verloop voor de investeerder volledig onbekend is (tótdat er ineens sprake is van betalingsachterstand of een andere niet te verhullen afwijking).

Gebeurt dit al?

In dit artikel gaat Horeca Crowdfund in op dit thema. Er staat letterlijk “alle leningnemers, die op professioneel niveau met raad en daad worden bijgestaan door horeca-adviseurs. Ook worden alle ondernemingen kritisch getoetst en gemonitord“. Later in de tekst wordt het zelfs nog eens herhaald: “Elk project voorafgaand getoetst door horeca-adviseurs en onderworpen aan tussentijdse monitoring“. Dat klinkt mooi. Voor een investeerder is dat echter niet zichtbaar en dus niet te controleren. Het platform geeft hetzelfde doel aan als de behoefte die ik heb “hierdoor kunnen eventuele problemen sneller gesignaleerd worden”. (Een deel van) de informatie waarover een platform (of in ieder geval Horeca crowdfund) schijnbaar beschikt, zou naar mijn mening ook de investeerder moeten bereiken.

Eerlijke en transparante financiële markten

Hoe prettig zou het zijn om naar investeerders – die dus ook gewoon betrokken zijn bij het wel en wee van een onderneming – elke 2 of 3 maanden even een kort berichtje te sturen met een indicatie van de mate van succes? Dat mag natuurlijk financieel transparant zijn, maar het kan ook via een indicatief rapportcijfer uitgevoerd worden, via een stoplichtrapportage (groen/oranje/rood), een korte beschrijvende toelichting of zelfs via een bepaalde emoticon weergave. In ieder geval kan de informatiestroom op gang blijven en hoeft slecht nieuws niet ineens als crowdfunding donderslag bij heldere hemel te komen. Zo’n systeem van updates zou volgens mij heel positief werken op het investeerdersvertrouwen in zowel ondernemers als crowdfunding platforms. En het zou investeerders helpen om (beter en eerder) buffers te reserveren voor eventuele tegenslagen.