Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Iedere betrokkene bij een crowdfunding project heeft een verantwoordelijkheid. Zo heeft de ondernemer de verantwoordelijkheid eerlijk, compleet en betrouwbaar te zijn bij de informatieverstrekking. Maar vooral ook het crowdfunding platform heeft veel verantwoordelijkheid.

Detectie van fraude

Van investeerders mag je verwachten dat zij begrijpen dat een aantal risico’s (op verlies van de gehele of gedeeltelijke investering) inherent zijn aan investeren. Ondanks het feit dat geen enkele voorspelling volledig betrouwbaar is, heeft een investeerder mogelijkheden en kennis om een inschatting van het risico te maken (en zijn mate van risicobereidheid te bepalen). Bij fraude ligt dat anders (vindt ook AFM). De primaire verantwoordelijkheid (en mogelijkheid) voor het detecteren van fraude ligt bij de platforms. Natuurlijk ontslaat dat jou als investeerder niet van jouw eigen verantwoordelijkheid om zo scherp mogelijk te zijn. Per slot van rekening ben jij waarschijnlijk de eerste die (financieel) gedupeerd raakt in geval van fraude.

Transparantie en toegankelijkheid

Een andere verantwoordelijkheid van het platform is de investeerder te voorzien van voldoende informatie (en data) om op verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen. Het platform moet informatie op zo’n manier verstrekken dat het daadwerkelijk leidt tot inzicht bij de investeerder. AFM zegt bovendien dat die informatie behapbaar moet zijn. Wat mij betreft betekent “behapbaar” meer dan de AFM waarschijnlijk bedoelt. Ik heb al in een pleidooi gevoerd voor periodieke updates nadat een project eenmaal is gestart.  Juist om transparantie te bieden aan investeerders over de verdere ontwikkeling van het risico op de uitstaande investering.

Data

Daarnaast ben ik van mening dat de her-en-der (per project en per platform) verspreid staande betalingsschema’s, met wel-of-geen update voor wat betreft betalingsachterstanden, niet erg bijdraagt aan inzicht en behapbaarheid van informatie. Investeerders zijn gebaat zijn bij goed toegankelijke databronnen. Bij voorkeur ontstaan die databronnen uit een samenwerkingsverband tussen de platforms, zodat toch minimaal de datastructuur uniformiteit kent. Nog beter zouden de platforms deze data dan centraal (per investeerder) aanbieden. Hoeveel beter zou de investeerder (al) zijn projecten en zijn uitstaande vermogen kunnen volgen zodra hij zou kunnen koppelen met data die informatie verschaft over de volledige betalingsschema’s, de kosten, de afschrijvingen, de achterstanden, zowel historische als de toekomstige betalingen en andere relevantie informatie. Het werkelijk behaalde rendement en een actueel beeld van het risico is dan op elk gewenst moment inzichtelijk.

Ontsluiting

Zouden platforms zich meer richten op de investeerders en het bieden van ondersteunende middelen (nu richten platforms zich primair op de ondernemers en het “binnenhalen” van investeerders), dan zouden deze partijen zich inzetten voor het efficiënt ontsluiten van data. Banken zijn – welliswaar niet “uit eigen beweging”- de stap aan het zetten (PSD2). Wanneer volgen de crowdfunding platforms? En/of wanneer pakt AFM deze handschoen op?