Looptijd

Looptijd = geduld hebben

Het geld dat ik gebruik om in crowdfunding te investeren, ga ik telkens langdurig missen. Looptijden variëren (in mijn portefeuille) van 12 tot 120 maanden. Gemiddeld gaat het om 56,67 maanden. Tussentijds is mijn inleg onder geen beding bereikbaar. Via maandelijkse aflossing komt mijn inleg mondjesmaat terug. Bij aflossingsvrije projecten krijg ik dat zelfs pas aan het einde van de looptijd terug. Zelfs wanneer ik zou komen te overlijden, zullen mijn erfgenamen het moeten doen met de maandelijkse uitkeringen van aflossing en rente.

Dus ook hiervoor geldt: bezint eer ge begint.

Veilig

Dit heeft echter ook zo zijn voordelen: afgezien van de risico’s die ik loop als investeerder, is het spaargeld veilig uitgezet. Een bankrekening kan met wat fantasie geplunderd worden (rente levert het sowieso niet op). Investering in kostbare objecten kan via inbraak en diefstal ontvreemd worden (of beschadigd raken). Een spaarsaldo op een (vrij opneembare) bankrekening kan te lijden krijgen onder een impulsaankoop van mijn eigen zijde (want: hé, ik heb ineens voldoende geld voor die gave fiets, die nieuwe televisie of die onverwacht hoge rekening). Maar geld dat ik investeer in een crowdfunding project is veilig ondergebracht zolang de betreffende onderneming succesvol is.

Relatie tussen looptijd en risico

Mijn gevoel (maar zoals ik bij dit voorbeeld al benadrukte, heb ik daar geen getoetste onderbouwing voor) zegt dat een kortere looptijd mogelijk met een geringer risico overeen zou kunnen komen, omdat de ondernemer dus in staat (b)lijkt om in kortere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De onderneming streeft dus niet per se naar de laagste (maand)last. Je zou kunnen stellen dat de onderneming er naar streeft om zo snel mogelijk weer schuldenvrij te zijn. Dat kan een positief teken zijn. Bovendien is het aannemelijk om te veronderstellen dat een korte(re) looptijd beter is te overzien dan een lange(re) looptijd. Aan de andere kant zou de lening met de kortere looptijd juist weer tot een bepaalde “aflosdruk” kunnen leiden.

Burger Freak

Burger Freak

Burger Freak is een ander voorbeeld van een crowdfund project in de Horeca branche. Zo’n 31% van mijn totale investering zit in Horeca. Daarmee maakt de Horeca branche ook direct het grootste deel uit van mijn crowdfund vermogen. De tweede plaats beslaat “slechts” 11%. Dus voor mij is Horeca een zeer interessant gebied.

Burger Freak is echter ook een voorbeeld van een negatief crowdfund project. Daarmee kan ik dus ook direct stellen dat de branche die wellicht favoriet lijkt in mijn portefeuille ook weer niet gezien mag worden als de garantie voor succes. Collin Crowdfund bood via Burger Freak kans op 9% rendement tijdens een looptijd van 60 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een jonge enthousiaste ondernemer, bovendien mét ervaring als ondernemer en ervaring in de Horeca.

Het kan snel verkeren

Ik schreef in op dit crowdfund project en februari 2017 ging het project ook daadwerkelijk van start. Wat ik nooit verwacht had, gebeurde wel: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van augustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap het risico

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

Hoe werd dit opgelost? Lees hier meer . . .

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.