Strategie

Strategie

Over risicospreiding en projectkeuze heb ik het al gehad. Dat in gedachte houdend als uitgangspunt zal ik hier op hoofdlijnen beschrijven welke strategie ik hanteer bij mijn keuze van crowdfunding projecten. Dit is “as is” en zeker geen aanbeveling om zonder verder na te denken hetzelfde te gaan doen. Het hebben van een eigen strategie geeft je op zijn minst het gevoel dat je bewust bezig bent met de keuzes en risico’s. Het volgen van jouw logica zal helpen om eventuele tegenslagen te accepteren en in ieder geval is het dan niet nodig om iemand verwijten te maken: het is immers jouw eigen strategie.

Spreiding via het aantal projecten

Ik zorg (al vanaf het begin van mijn crowdfunding activiteiten in 2016) voor spreiding door niet fors te investeren in een klein aantal projecten, maar door gering te investeren in een groot aantal projecten. Inmiddels zijn dat er meer dan 160. En tot nu toe (mei 2018) is er op één project een deel afgeschreven. “Afgeschreven” betekent dat er een gedeelte van de investering weg is. Voor dat ene project was dat 30% van de investering. Maar vanwege de spreiding over (op dat moment) 70 verschillende projecten kwam de afschrijving in mijn portefeuille overeen met slechts 0,33% afschrijving.

Her-investeren

Een tweede deel van mijn strategie is structureel her-investeren. Wanneer je eenmalig € 1.000 investeert in een project van 60 maanden en 8% rente en daarna niets meer doet, “droogt” je portefeuille langzaam op.  Gedurende 60 maanden ontvang je maandelijks € 20, 28 voor rente en aflossing. Aflossing stelt (qua rendement) niets voor, je krijgt (als het goed is) terug wat je hebt ingelegd. Rendement wordt gevormd door het rentebedrag (minus kosten). In de eerste termijn ontvang je € 6,67 rente. In de tweede maand is dat al verminderd tot € 6,58. In het eerste jaar maakt dit dat je in totaal € 73,88 aan rente ontvangt. Maar voor het tweede jaar is dat nog “maar” € 59,81. Zo zul je na 60 maanden € 1.216,58 hebben ontvangen. Dat is je oorspronkelijke investering plus € 216,58 aan rente. Voor het gemak reken ik even zonder kosten (de “fee”) voor het crowdfunding platform.

Wat levert dat op?

Een strategie van her-investering levert meer op. Elke maand ontvang ik volgens het voorbeeld  € 20, 28 voor rente en aflossing. Na de eerste 5 maanden heb ik dus iets meer dan € 100 ontvangen. Bij een aantal crowdfunding platforms is een bedrag van € 100 ook het minimum om te investeren. We gaan daar in dit voorbeeld dus ook maar even van uit. Wanneer we na de eerste 5 termijnen van ons project € 100 her-investeren in een tweede project (wederom 60 maanden en 8% rente) zal dat project ook direct rendement op gaan leveren. Dit zorgt in 55 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 21,46 aan additioneel rendement. En dat kun je blijven herhalen: na de 10e termijn van het eerste project is er immers wederom € 100 beschikbaar om te investeren in een derde project. En dat zorgt in 50 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 20,93 aan additioneel rendement. Een vierde project (te starten na de 15e termijn van het eerste project) levert in 45 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 20,13 aan additioneel rendement. Zo ben je dus in staat om (zónder extra vermogen vrij te maken voor investering, we zijn alleen bezig met her-investeren) om gedurende de looptijd van het 1e project elke 5 maanden in een nieuw project te stappen. Dat levert (binnen de looptijd van 60 maanden voor het eerste project) in totaal € 158,61 méér rente op dan wanneer de her-investeringen niet werden gedaan. Zonder her-investering maakte ik in 60 maanden van € 1.000 dus € 1.216,58 rente. Mét her-investeren maakte ik in diezelfde 60 maanden van € 1.000 dus zelfs € 1.375,19.

Hier kun jij ook zien wat een strategie van her-investeren oplevert.

Een goede match: her-investeren en risico-spreiding

En je zult opgemerkt hebben dat her-investeren prima aansluit bij het idee van risico-spreiding. Immers: in 60 maanden tijd is er geïnvesteerd in 11 verschillende nieuwe projecten en is er meer rendement (lees: “een grotere buffer om tegenslagen op te vangen“) opgebouwd.

Samenvattend

Risico spreiden over een groot aantal projecten en her-investeren zijn de twee belangrijkste elementen in mijn crowdfunding strategie.

Een voorkeur voor projecten met annuïtaire aflossing (in plaats van aflossingsvrije projecten) maakt ook onderdeel uit van risicospreiding. Hier kun je mijn argumenten daarvoor lezen.

Overigens is het ook nog verstandig scherp te blijven en regelmatig te overwegen of het mogelijk is jouw strategie verder te verfijnen. Hier deel ik mijn ervaring daarmee.

Risico Spreiding

Risico Spreiding

Het is al eerder benadrukt: het belang van risicospreiding. Wanneer je besluit om te investeren in crowdfunding, dan ben je op de hoogte van het feit dat dit niet zonder risico is. Dat publieksfinanciering niet louter succesverhalen betreft kun je bijvoorbeeld ook in dit bericht (van 2015) lezen. Reken jezelf niet rijk! En risico verkleinen (of het impact van risico’s verlagen) is dan ook het meest belangrijke onderdeel van een goede strategie.

Wanneer je € 1.000 beschikbaar hebt om te investeren in crowdfunding, dan zou je dat theoretisch kunnen doen door 1 project uit te kiezen van 60 maanden en een rente van 8%. In dat geval is de verwachting dat je maandelijks € 20,28 zult ontvangen. Na 60 maanden heb je dus € 1.216,58 ontvangen en € 216,58 daarvan is het rendement. Maar . . .  wanneer na 30 maanden het project betalingsachterstand oploopt ziet de wereld er anders uit. Stel dat er na die eerste 30 maanden geen enkele betaling meer zou worden uitgevoerd, dan heb je slechts € 608,29 ontvangen. In plaats van het rendement waar je op hoopte, maak je nu een verlies van € 391,71.

Wed nooit op slechts één paard

Zou je echter de beschikbare € 1.000 hebben verdeeld over 10 projecten van elk € 100, dan was het risico veel kleiner geweest. Of zou de kans groot zijn dat alle 10 de projecten op een fiasco uitdraaien? Stel dat alle projecten 8% rendement boden. En dat 2 projecten elke na 20 maanden volledig zouden stoppen met betalen. Wat is daar het effect dan van?

In dat geval zijn er 8 projecten met een investering van € 100. De maandelijkse betalingen van elk € 2,03 leveren na 60 maanden een saldo op van 8 * 60 * € 2,03 = € 973,27. De andere 2 projecten leverden slechts 20 maanden elk € 2,03 op. Dat is dus 2 * 20 * € 2,03 = € 81,11. In totaal ontving je dus € 973,27 +  € 81,11 = € 1.054,38. Ondanks het gedeeltelijke verlies van 2 projecten is er nog altijd een rendement van € 54,38. iets meer dan 2,1%. Of je hier nu tevreden mee bent of niet . . .  een rendement van 2,1% is nog altijd meer dan het rendement op een spaarrekening. En sowieso is deze 2,1% rendement beter dan het eerder berekende verlies van € 391,71 – want het ging hier om risicospreiding.

Bevorderen spreiding

Een platform kan spreiding bevorderen. FundingCircle stelt bijvoorbeeld een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000. Deze limiet dient om spreiding over verschillende projecten te bevorderen. Geldvoorelkaar, Collin Crowdfund en Horeca Crowdfund hanteren deze limiet niet. Wél is ieder platform (tenminste bij vrijstelling of vergunning via AFM) er aan gehouden voor particuliere investeerders een limiet van € 80.000 op de totaal uitstaande  investering per platform aan te houden (of maximaal € 160.000 via een en/of rekening).

Methoden

Spreiden kan op meerdere manieren. “Hoe meer manieren, hoe beter” lijkt geen slecht advies te zijn. Je zou als volgt kunnen spreiden:

  • Meerdere platforms.
  • Meerdere risicoklassen.
  • Meerdere rentepercentages.
  • Meerdere looptijden van de projecten.
  • Meerdere branches.
  • Meerdere leeftijden van de onderneming.
  • Meerdere plaatsen, regio’s of zelfs landen.
Wees realistisch . . .

. . . en denk nooit in termen als “veilig crowdfunden”. Denk in termen als “crowdfunden met zo min mogelijk risico”. En span je vervolgens in om dat consequent toe te passen.