Old Liquors Invest

Old Liquors Invest

Old Liquors Invest is ook één van mijn eerste crowdfundingen. Het was niet direct een standaard project zoals ze worden aangeboden via de verschillende platforms. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer hoe ik er tegenaan gelopen ben. Maar ik weet wel dat het product (zeldzame en oude, sterke dranken en collecties) me aansprak; net als het rendement van 8% en de looptijd van 5 jaar. Bijkomend voordeel is dat er geen sprake is van bijkomende kosten (er is hoeft geen fee betaald te worden aan een crowdfund platform).

Daar waar crowdfunding meestal wordt afgerekend via annuïteiten of aflossingsvrij, werkt Old Liquors Invest met Obligaties. Feitelijk komt dat dus overeen met aflossingsvrij. Ik investeerde in juli 2016 in een aantal obligaties. Old Liquors Invest betaalt mij gedurende 5 jaar elke 3 maanden de rente. We zijn nu dus zo’n anderhalf jaar op weg. Tot nu toe probleemloos: Old Liquors Invest betaalt elk kwartaal keurig op tijd de 8% rente. En in juli 2015 zal Old Liquors mijn volledige inleg ineens terugbetalen.

Old Liquors Invest koopt wereldwijd zeldzame en oude flessen sterke dranken en collecties in bij veilinghuizen en van verzamelaars, met het oog op waardestijging. Die manier van werken vergt natuurlijk kapitaal. De uitgifte van bedrijfsobligaties is voor hen een mogelijkheid om de financiering hiervan te realiseren zonder bank of grote financiële instelling. Met de aankoop van bedrijfsobligaties beleg je rechtstreeks in het bedrijf.

Puur rekenkundig is mijn risico natuurlijk groter dan bij aflossing via annuïteiten. Nu er niet tussentijds wordt afgelost, loop ik gedurende de volledige loopt het risico mijn inleg volledig kwijt te raken. Risicospreiding is natuurlijk ook hier belangrijk. Het is niet anders dan zoals op de website van Old Liquors Invest is te lezen: “Betekent een hoge rente altijd meer risico? Ja, maar u kunt zelf risico beperken door uw geld te spreiden. Beleg nooit met geld dat u niet kunt missen. Het is niet verstandig om uw complete spaarrekening te gebruiken, omdat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt“.

Anders dan bij andere crowdfunding projecten heb je hier geen last van een extreem korte inschrijfperiode. Je kunt ook in later stadium nog eens her-investeren in hetzelfde bedrijf (of dat vanuit de gedachte van riscospreiding handig is, is natuurlijk nog maar de vraag). Het beleggingsaanbod van Old Liquors Invest valt níet onder het toezicht van de AFM.