Mijn Dashboard

Mijn Dashboard

Het blijft lastig om een totaaloverzicht te krijgen, zodat een portefeuille met crowdfund-projecten via meerdere platforms toch volledig inzichtelijk is. Hier besprak ik al een universele online tool die ik tegenkwam. Dat begint er al op te lijken, maar het is (nog) onvoldoende wanneer je nauwkeurigheid wilt. Uitdaging daar is vooral het aanbrengen van kosten, afschrijvingen en afwijkingen van betalingsschema’s (door bijvoorbeeld defaults of vervroegde aflossingen).

Dus ik heb hier zelf wat voor gemaakt. Daar heb ik verschillende pogingen voor ondernomen. Naarmate mijn portefeuille groeide en ik te maken kreeg met de verschillende uitzonderingen, werd mij ook steeds duidelijker waar ik rekening mee moest houden. Excel werd al snel vervangen door Power BI.

Nu heb ik een dashboard waarvan hieronder een deel (één tabblad) zichtbaar is. Wat zijn een aantal metingen die ik doe en wat zeggen die waarden?

Allereerst zijn er 2 redenen waarom je hier geen waarden (cijfers) ziet. Ten eerste houd ik van minimalistische weergaven. Door er met de muis overheen te bewegen  worden alsnog de details getoond (tooltips). Hiernaast zie je een voorbeeld van een tooltip die wordt getoond wanneer ik mijn mouse over mei 2018 beweeg in de grafiek “Rentepercentage”. Het gemiddelde bruto rentepercentage (van die maand) wordt getoond (12,95%). Ook is zichtbaar wat de laagste en hoogste rente in die maand in mijn portefeuille is (7,00% – 19,90%). Tot slot zie ik ook nog het netto rendement van 10,50% in die maand (dus ná aftrek van kosten, inclusief cash-back betalingen).

Een tweede reden waarom er geen cijfers in de grafieken staan is dat ik niet álle cijfers publiekelijk maak (dat voegt ook niets toe aan de waarde van de voorbeelden). Waar dat wel nuttig is, zal ik de cijfers dus gewoon even noemen – zoals ik hierboven deed.

Wat zegt dit?

1 – Vermogen in de portefeuille spreekt waarschijnlijk voor zich. Elders besprak ik al dat her-investeren deel is van mijn crowdfunding strategie. En ik investeer ook extra, dus mijn portefeuille groeit. Dat zie je in deze grafiek.

2 – Ø Leeftijd projecten spreekt ook voor zich. Ik meet de ouderdom van projecten in dagen. Naarmate de tijd verloopt worden projecten vanzelf ouder. Door te investeren in nieuwe projecten gaat de gemiddelde leeftijd omlaag. De Ø leeftijd per 1 juni 2018 is 191 dagen (zo’n 6½ maand). De ouderdom nam af, want de Ø leeftijd was het hoogst in december 2017 (313 dagen). Zou ik de rest van dit jaar geen nieuwe projecten meer aangaan, dan zal de Ø leeftijd in december 2018 volgens de huidige stand 358 dagen zijn.

3 – Het aantal afwijkingen ten opzichte van het betalingsschema kan ik meten omdat ik die afwijkingen verwerk. Ik moet dat wel doen om nauwkeurig te kunnen meten. Is er betalingsachterstand en zou ik mijn betalingsschema niet aanpassen, dan klopt het beeld van te ontvangen rente en aflossing bijvoorbeeld niet meer. Op dit moment heb ik 4 actieve projecten die afwijken van het oorspronkelijke schema.

4 – Rentepercentage is de ontwikkeling van de netto rente. Via de eerder genoemde tooltip is bruto én netto zichtbaar. De stand van de uitbetalingen in juni 2018 is 12,10% netto en 13,78% bruto. In oktober 2016 zie je een dip (het netto rendement dook naar 2,4%. Dit werd veroorzaakt door één project waarvoor ik bij Horeca Crowdfund éénmalig 1% fee moet betalen aan het begin van de looptijd. Mijn portefeuille was destijds zeer beperkt (slechts 7 projecten), dus die kosten hadden grote impact. Ook zie je in maart 2018 een dip. Oorzaak: de afschrijving op Burger Freak.

5 – Kasstroom wordt gevormd door van alle ontvangen betalingen (rente, aflossing en cash-back) de uitgaande betalingen (investeringen) af te trekken. Ik zie een structureel negatieve kasstroom (onder de nullijn), hetgeen betekent dat er meer geld van mijn rekening afgaat, dan dat er binnenkomt. En dat staat natuurlijk direct in verband met de groei van de portefeuille (zie 1).

6 – Ø Looptijd is de gemiddelde looptijd van projecten in maanden. Dat gemiddelde schommelt bij mij tussen 58,29 maanden (het hoogste punt links in de grafiek) en 53,26 dagen (het laagste punt rechts in de grafiek). Er is een dalende trend (de rode lijn). Het gemiddelde van mijn laatste 30 projecten is “slechts” 49 dagen. De laatste tijd spreid ik meer over diverse looptijden.

7 – Investeringen geeft ook een beeld van nieuwe projecten. In 2018 ben ik actiever dan in 2017.

8 – Aantal projecten in portefeuille bevestigt het vorige beeld. Uiterst links oktober 2016 met 7 projecten. In juli 2017 was dit aantal toegenomen tot 37 projecten. In december 2017 werd 45 bereikt, terwijl de teller in juni 2018 dus boven 160 uitkomt.

9 – Netto rendement is dezelfde als 4 – Rentepercentage. Dit dashboard is in ontwikkeling en de laatste grafiek moet ik nog wijzigen naar een andere meetwaarde.

Bovenstaande geeft een beeld van metingen die je zou kunnen uitvoeren op je portefeuille en wat dat beeld je dan vertelt. Om dat te kunnen doen, zul je wel nauwkeurigheid moeten aanbrengen en in ieder geval met het volgende rekening moeten houden:

  • Verwerk afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke betalingsschema.
  • Verwerk vervroegde aflossingen.
  • Verwerk kosten (de fee van het platform).
  • Verwerk kortingen (zoals de 1% cash-back van Funding-Circle).
  • Verwerk afschrijvingen (bij defaults).