Rekening-courant

Rekening-courant

Ik steek het niet onder stoelen of banken: het werken met rekening courant (Collin Crowdfund is het enige platform in mijn portefeuille dat hier gebruik van maakt) vind ik erg onprettig en bovendien unfair. De investering moet direct bij het inschrijven op een project via die tussenrekening naar Collin Crowdfund overgemaakt worden. Bij verreweg de meeste (maar niet “alle”) andere platforms wordt de investering pas door de investeerder overgemaakt zodra het project volgeschreven is.

Niet renderend vermogen

Over positieve saldi op de rekening-courant zegt het platform zelf: “U kunt uw saldo opnemen via ‘Mijn Collin’ of opnieuw investeren in een nieuwe leningaanvraag. Als uw gelden 60 dagen onaangeroerd op uw Collin rekening courant staan, worden deze automatisch overgemaakt naar uw betaalrekening bij uw bank”. Collin Crowdfund zou toch moeten snappen dat 60 dagen vermogen zonder rentevergoeding niet echt redelijk klinkt voor investeerders? Wél voor Collin Crowdfund natuurlijk.

HOGE Kosten, LAGE OPBRENGSTEN

Het platform geeft bovendien aan dat een andere manier van werken (dus net als andere platforms) erg kostenverhogend werkt en dat zij dit niet door willen belasten richting de klanten. Wat dan wel weer jammer is, is dat Collin Crowdfund (van de 6 tot 8 platforms waar ik mee werk) het laagste rendement behaalt (bron), het hoogste percentage achterstand heeft en tot slot het hoogste percentage afgeboekt.

Her-investeren

De andere reden (door het platform genoemd) is dat “dit niet past in de visie van Collin Crowdfund waarin investeerders het bedrag eventueel kunnen herinvesteren”. Nou ben ik een fan van her-investeren, maar ik wil dan wel graag zelf bepalen of die her-investering bij Collin Crowdfund gebeurt of wellicht bij een ander platform. Bovendien rekent het platform zelf met de volgende gemiddelden: 7,77 % rente, gemiddelde investering € 1.210 en gemiddeld aantal investeringen 12. De gemiddelde looptijd kon ik niet vinden, maar ik verwacht dat die rond de 55 maanden ligt. Maakt niet zoveel uit. De gemiddelde investeerder zal dus maandelijks € 314,64 bijgeschreven krijgen op zijn rekening-courant. De minimale investering bij Collin Crowdfund is € 500,- per investeringskans. De investeerder zal dan dus ook inderdaad zo ongeveer die 60 dagen moeten wachten totdat er voldoende is ontvangen om die her-investering waar Collin op aast ook daadwerkelijk te kunnen doen. Zo wordt eigenlijk – geredeneerd vanuit rendement op uitstaand vermogen – de looptijd van een project telkens met 60 dagen verlengd. En zoals gezegd: 60 dagen vermogen uitzetten zonder rentevergoeding is niet redelijk. Wat dit nou werkelijk betekent? Ik deed de meting.

Onoverzichtelijk

Tot slot werkt de rekening-courant onoverzichtelijk. De meeste andere platforms schrijven de uitbetalingen dus direct over naar mijn bankrekening. Mijn bankrekening houd ik frequent in de gaten en ik zie dus in één oogopslag wat-er-door-welk-platform is overgemaakt. Behalve (in mijn portefeuille) bij Collin Crowdfund. Een automatisch bericht over die bijschrijving op rekening-courant wordt ook niet verstuurd. Dus ik zal zelf met regelmaat moeten inloggen en kijken of er wel-of-geen uitbetaling heeft plaatsgevonden vanuit Collin Crowdfund. En zo ja, dan moet ik zelf die uitbetaling overboeken naar mijn bankrekening (anders gebeurt dat pas na 60 dagen). Enfin, je zult snappen dat ik heel erg blij ben dat niet alle platforms werken op de manier zoals Colling Crowdfund werkt.

 

Strategie

Strategie

Over risicospreiding en projectkeuze heb ik het al gehad. Dat in gedachte houdend als uitgangspunt zal ik hier op hoofdlijnen beschrijven welke strategie ik hanteer bij mijn keuze van crowdfunding projecten. Dit is “as is” en zeker geen aanbeveling om zonder verder na te denken hetzelfde te gaan doen. Het hebben van een eigen strategie geeft je op zijn minst het gevoel dat je bewust bezig bent met de keuzes en risico’s. Het volgen van jouw logica zal helpen om eventuele tegenslagen te accepteren en in ieder geval is het dan niet nodig om iemand verwijten te maken: het is immers jouw eigen strategie.

Spreiding via het aantal projecten

Ik zorg (al vanaf het begin van mijn crowdfunding activiteiten in 2016) voor spreiding door niet fors te investeren in een klein aantal projecten, maar door gering te investeren in een groot aantal projecten. Inmiddels zijn dat er meer dan 160. En tot nu toe (mei 2018) is er op één project een deel afgeschreven. “Afgeschreven” betekent dat er een gedeelte van de investering weg is. Voor dat ene project was dat 30% van de investering. Maar vanwege de spreiding over (op dat moment) 70 verschillende projecten kwam de afschrijving in mijn portefeuille overeen met slechts 0,33% afschrijving.

Her-investeren

Een tweede deel van mijn strategie is structureel her-investeren. Wanneer je eenmalig € 1.000 investeert in een project van 60 maanden en 8% rente en daarna niets meer doet, “droogt” je portefeuille langzaam op.  Gedurende 60 maanden ontvang je maandelijks € 20, 28 voor rente en aflossing. Aflossing stelt (qua rendement) niets voor, je krijgt (als het goed is) terug wat je hebt ingelegd. Rendement wordt gevormd door het rentebedrag (minus kosten). In de eerste termijn ontvang je € 6,67 rente. In de tweede maand is dat al verminderd tot € 6,58. In het eerste jaar maakt dit dat je in totaal € 73,88 aan rente ontvangt. Maar voor het tweede jaar is dat nog “maar” € 59,81. Zo zul je na 60 maanden € 1.216,58 hebben ontvangen. Dat is je oorspronkelijke investering plus € 216,58 aan rente. Voor het gemak reken ik even zonder kosten (de “fee”) voor het crowdfunding platform.

Wat levert dat op?

Een strategie van her-investering levert meer op. Elke maand ontvang ik volgens het voorbeeld  € 20, 28 voor rente en aflossing. Na de eerste 5 maanden heb ik dus iets meer dan € 100 ontvangen. Bij een aantal crowdfunding platforms is een bedrag van € 100 ook het minimum om te investeren. We gaan daar in dit voorbeeld dus ook maar even van uit. Wanneer we na de eerste 5 termijnen van ons project € 100 her-investeren in een tweede project (wederom 60 maanden en 8% rente) zal dat project ook direct rendement op gaan leveren. Dit zorgt in 55 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 21,46 aan additioneel rendement. En dat kun je blijven herhalen: na de 10e termijn van het eerste project is er immers wederom € 100 beschikbaar om te investeren in een derde project. En dat zorgt in 50 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 20,93 aan additioneel rendement. Een vierde project (te starten na de 15e termijn van het eerste project) levert in 45 maanden (de resterende looptijd van het 1e project) voor € 20,13 aan additioneel rendement. Zo ben je dus in staat om (zónder extra vermogen vrij te maken voor investering, we zijn alleen bezig met her-investeren) om gedurende de looptijd van het 1e project elke 5 maanden in een nieuw project te stappen. Dat levert (binnen de looptijd van 60 maanden voor het eerste project) in totaal € 158,61 méér rente op dan wanneer de her-investeringen niet werden gedaan. Zonder her-investering maakte ik in 60 maanden van € 1.000 dus € 1.216,58 rente. Mét her-investeren maakte ik in diezelfde 60 maanden van € 1.000 dus zelfs € 1.375,19.

Hier kun jij ook zien wat een strategie van her-investeren oplevert.

Een goede match: her-investeren en risico-spreiding

En je zult opgemerkt hebben dat her-investeren prima aansluit bij het idee van risico-spreiding. Immers: in 60 maanden tijd is er geïnvesteerd in 11 verschillende nieuwe projecten en is er meer rendement (lees: “een grotere buffer om tegenslagen op te vangen“) opgebouwd.

Samenvattend

Risico spreiden over een groot aantal projecten en her-investeren zijn de twee belangrijkste elementen in mijn crowdfunding strategie.

Een voorkeur voor projecten met annuïtaire aflossing (in plaats van aflossingsvrije projecten) maakt ook onderdeel uit van risicospreiding. Hier kun je mijn argumenten daarvoor lezen.

Overigens is het ook nog verstandig scherp te blijven en regelmatig te overwegen of het mogelijk is jouw strategie verder te verfijnen. Hier deel ik mijn ervaring daarmee.