Ervaring met Geldvoorelkaar

Mijn ervaring met Geldvoorelkaar

Pluspunten
  • Relatief korte tijden voordat projecten zijn volgeschreven. Daardoor minder inschrijfkansen en meer haastwerk.
  • Relatief lage kosten (fee): 0,4% per jaar. Ik kom uit op zo’n 1,09% kosten voor de hele looptijd ten opzichte van het investeringsbedrag.
  • Geldvoorelkaar biedt uitgebreide, gedetailleerde pitches.
  • Geldvoorelkaar schrijft alle projectresultaten per project over. Daardoor is het eenvoudig om via bankoverschrijvingen de betalingen op projectniveau te controleren.
Minpunten
  • Geldvoorelkaar biedt geen mobiel app.
  • FundingCircle biedt een gedetailleerd, maar weinig fancy “dashboard” zonder filtermogelijkheden of visuele presentaties.
  • Geldvoorelkaar boekt alle projectresultaten van een maand op verschillende dagen over. Daardoor is het lastiger om de overschrijvingen te controleren.

Het vermelden van deze ervaringen is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen het betreffende crowdfunding platform. Investeren via dit platform is mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Wigi

Wigi

In december 2016 stapte ik via Geldvoorelkaar in crowdfunding project WiGi (waar iedereen graag inkoopt). Een leuk rendement: 10% bij een looptijd van 60 maanden trok mij over de streep. De pitch was uitermate optimistisch (maar welke pitch is dat nou niet?): “Wij voorzien dat we heel snel groeien en willen daarom snel geld ophalen“. De financiering zou worden aangewend voor groei: “Ondanks dat wij een startup zijn, hebben wij reeds 17 contracten met leveranciers”.  De geprognosticeerde omzet was (te?) geweldig:

2016
€ 87.500,-
2017
€ 3.572.000,-
2018
€ 9.838.000,-
2019
€ 18.930.000,-

Ervaring leek er ook volop te zijn: de ene ondernemer had/heeft 2 horecazaken die succesvol zijn en waar een vast inkomen uit gegenereerd wordt. Tevens zijn er inkomsten uit verhuur van een appartement en beschikt hij over een koopwoning. De andere ondernemer had vorig jaar zijn aandelen van zijn voormalig bedrijf verkocht aan zijn compagnon en kan/kon hiermee in zijn levensonderhoud voorzien. Verder heeft hij een koopwoning en een pand dat verhuurd wordt.

Slecht nieuws

De aflossing ging ongeveer 1 jaar goed (niet te vergeten: hiervan waren dan wel 4 maanden aflossingsvrij). Maar het nieuwe jaar 2018 begon slecht. Er volgende een update (de volledige tekst vind je hier – namen zijn echter vanwege respect voor privacy weggelaten).

Al op 17 januari 2018 volgde informatie waaruit bleek hoe de situatie zou worden afgewikkeld. De volledige tekst (zonder namen) vind je hier, maar kortgezegd komt het er op neer dat de termijnen 12 t/m 30 werden afgelost (dat was begin 2018 tot en met juli 2019 – dus tot ruim een jaar vooruit). Voor het resterende deel was een betaalafspraak overeengekomen die tot op heden is nagekomen.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het project Wigi erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade “goedgemaakt” zou worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Wigi en had ik dus naast Wigi geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten kunnen ook met een sisser aflopen.

Risicospreiding

Belangrijke les voor investeerders (en ondernemers!) is dus dat mooie prognoses geen enkele garantie bieden. Het kan evengoed tegenzitten. Wat mijns inziens goed is om te bedenken (als investeerder) is dat het lopen van risico en het missen van rendement niet alleen pijnlijk is voor de investeerder. Wanneer de investeerder zijn risico goed heeft gespreid (!) is het leed best te overzien. In de brief van de ondernemers kun je lezen welke impact de situatie op de ondernemers en hun gezin heeft. Die impact is veel groter dan het missen van een stukje rendement of (worst case) het afschrijven van een deel van de investering in een crowdfunding project. Kijk dus niet alleen door de bril van een investeerder, maar probeer ook door de bril van een ondernemer te kijken. Een “mislukt” project is voor niemand prettig.

De toegezegde termijnen Wigi sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Verbeterpunt

Wél heb ik een punt waarvan ik vind dat er verbetering mogelijk is.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Pizza Hut

Pizza Hut

Pizza Hut is voor mij een opvallende naam in mijn crowdfunding portefeuille. Investeren in projecten van Pizza Hut lijkt leek mij gepaard te gaan met een gering risico (bijgewerkt per september 2018) . Risico’s kleven aan iedere investering, dus ook aan deze. Maar Pizza Hut is één van de drie succesvolle franchiseformules onder de paraplu van het Amerikaanse, beursgenoteerde bedrijf Yum! Brands. Met meer dan 40.000 restaurants wereldwijd, is Yum! het grootste fastfoodbedrijf ter wereld. In de afzetmarkt voor pizza’s is Pizza Hut (sinds 1973) marktleider. Zij exploiteert ongeveer 15.000 vestigingen in meer dan 100 landen en wereldwijd werken er meer ruim 300.000 mensen.

Via Geldvoorelkaar stapte ik in November 2016 al in het project Pizza Hut Utrecht. Een rente van 9% over een looptijd van 63 maanden. Niet slecht toch? En later stapte ik weer in toen het ging om een vestiging in Almere. Ditmaal 8,5% voor 60 maanden. Daar kan geen spaarrekening tegenop.

Extra leuk: in beide gevallen ontving ik een uitnodiging om als eerste de producten te proeven tijdens de pre-opening. Én ik ontving een voucher ter besteding bij Pizza Hut. Super om even persoonlijk kennis te maken met de mensen die werken voor een project waarin ik investeerde.

Nóg leuker werd het toen Knab (je weet wel . . .  de “bank”, maar dan achterstevoren geschreven) vroeg of ik mee wilde werken aan een video met een interview over geldzaken. Bij het maken van die video zijn we ook weer even bij Pizza Hut in Almere (die toen nog bestond . . .) langs geweest. Op die manier komen rendement,  leuke (lekkere!) producten en persoonlijke kennismaking op een leuke manier samen. 

Never change a winning team

Dat dacht ik bij 3 projecten voor APOC Aviation. En dat dacht ik vandaag weer. Er kwamen 2 Pizza Hut projecten voorbij via Geldvoorelkaar. Delft en Gouda.  Beiden 9%, beiden 60 maanden. Ik had er al eerder van gehoord, maar ben vandaag dan toch maar weer ingestapt. Wel even bedenken (vanuit de gedachte van risicospreiding) dat het hier gaat om dezelfde ondernemers. Het zijn dan wel twee verschillende vestigingen van Pizza Hut, maar als de ondernemers in de problemen komen kunnen die problemen natuurlijk ook best effect hebben op beide investeringen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

UPDATE SEPTEMBER 2018

(Mijn vertrouwen in) Pizza Hut stort in. Op één dag regent het berichtjes van Geldvoorelkaar. In de tweede helft van juli had ik al mailcontact omdat het zeer opvallend was dat er nog geen betaalverzoek was binnengekomen voor de investeringen Delft en Gouda.  De projecten waren al veel eerder volgeschreven. Geldvoorelkaar bevestigde mij dat de “administratieve verwerking langer duurde dan normaal”.

Op 28 augustus volgde er een mail waarin werd aangeven dat vestiging Almere zou gaan sluiten. De ondernemers hebben een regeling getroffen ( . . . ) waarbij zij de maandtermijnen naar de toekomst zullen voortzetten. Evengoed vermeldt Geldvoorelkaar op de projectsite: “Incassobureau is ingeschakeld”.

Op 28 augustus volgde er een mail waarin werd aangegeven dat vestiging Utrecht reeds gesloten was. Afgezien van de situatie is natuurlijk opvallend dat dit bericht pas achteraf bij de investeerders komt. Als mosterd na de maaltijd. De betalingsverplichtingen worden tot op heden ( . . . ) nagekomen.

Op 28 augustus volgde er een mail waarin werd gesteld dat in overleg met de initiatiefnemers is besloten de aanvragen van Pizza Hut Delft (projectnummer 18128) en Pizza Hut Gouda (projectnummer 18127) – na een periode van opschorting – met wederzijds goedvinden te annuleren. Indien de investering reeds was overgemaakt, wordt dit bedrag deze week nog teruggeboekt.

Enfin, zo zie je maar weer dat enthousiasme over solide ogende investeringen (net als het bedrijfsinventaris en de voorraad die als onderpand dienden) ook weer als sneeuw voor de zon  kan verdwijnen. Crowdfunding is en blijft risicovol. Ongeacht de omvang en reputatie van een club.

Geldvoorelkaar

Geldvoorelkaar

Geldvoorelkaar is het grootste crowdfund platform van Nederland. Hier vinden zowel MKB ondernemers als particulieren mogelijkheden voor financiering.

Wanneer je als investeerder slechts via één platform zou willen werken en tóch de mogelijkheid zou willen hebben om voldoende actief te zijn (dus met enige frequentie via nieuwe projecten in te stappen), dan zou het platform Geldvoorelkaar een logische keuze kunnen zijn. Voor de wat actievere investeerder is het bij andere platforms al snel nodig om te spreiden over meerdere spelers omdat anders het aanbod te beperkt is.

Op dit moment zit zo’n 24% van mijn totale crowdfund investering in Geldvoorelkaar.

Lees hier meer over mijn crowdfund ervaringen met Geldvoorelkaar.