Defaults

Defaults

Deze site van Fundwijzer vind ik interessant.  Hier wordt beredeneerd dat een een groeiend portfolio zorgt voor relatief weinig betalingsachterstanden, maar hoge default. Een krimpend portfolio geeft het omgekeerde beeld: hogere betalingsachterstanden, maar lage default.

Een beginnend investeerder heeft natuurlijk een groeiende portefeuille (jonge leningen aan het begin van de looptijd). Dus relatief hoge default (faillissementen). Een investeerder die geen nieuwe projecten meer toevoegt, zou dan te maken krijgen met relatief veel betalingsachterstanden (oude leningen aan het eind van de looptijd).  Waardoor dit zou komen zal ik hier niet gaan herhalen. Bezoek dan de site van de schrijver even.

Het is echter wel een fenomeen waar ik even over nadenk om vervolgens zo realistisch mogelijk (en niet enkel optimistisch) naar mijn portefeuille te de kijken. Dit betekent ook dat spreiding van projecten qua looptijd en einddatum helpt om  risico’s te beperken. Ook geeft Fundwijzer reden voor het spreiden over meerdere platforms: de voorspelling is dat de sterkst groeiende crowdfunding platforms, relatief de hoogste defaults zullen laten zien.

Ik lees het liefst over risico’s en tegenvallende projecten. Niet omdat ik van doemscenario’s houd, maar juist omdat ik van uitsluitend succesverhalen niet veel kan leren. Bovendien zou ik het risico lopen te gaan geloven dat er niet veel mis kan gaan. Om die reden blijf ik liever scherp en blijf ik – zo goed als dat kan – bepalen welke risico’s ik loop en hoeveel ik zou kunnen dragen. Crowdfundmarkt laat in wat calculaties zien wat het effect van defaults is op het rendement. De interessante conclusies van dat onderzoek neem ik hier over:

Conclusies
  • Op basis van de voorbeelden van Fundwijzer kan geconcludeerd worden dat een investeerder via crowdfunding maximaal 20% (2 op de 10) defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.
  • Verschillen per aflossingsvorm ontstaan door de verschillen in timing van de uitbetalingen per maand. Uitbetalingen bij een lineaire lening liggen in de eerste maanden wat hoger dan bij een lening op basis van annuïteit. Een default in de eerste maanden heeft bij een lineaire lening dan ook iets minder negatieve impact op het totaalrendement. De investeerder heeft immers al wat meer uitgekeerd gekregen.
  • Een investeerder ontvangt de totale aflossing bij een aflossingsvrije lening (obligatielening) pas aan het eind van de looptijd van de lening. Een default zorgt ervoor dat deze uitbetaling niet plaatsvindt wat een groot effect heeft op het totaalrendement in de portefeuille.

Zelf heb ik met deze simulatie ook geprobeerd inzichtelijk te maken hoe je met strategisch investeren het effect van defaults op zou kunnen vangen.

Het zal je overigens niet verbazen dat ik voorstander ben van volledige transparantie over defaults. Fundingverzoeken zijn openbaar. De nakoming van de aflossing zou net zo openbaar moeten zijn. Zo kan crowdfunding transparant beoordeeld worden. Voor (beginnend) investeerders is het eenvoudiger om de werkelijke risico’s in te schatten. En niet iedere ondernemer heeft uitsluitend goede bedoelingen: openheid verkleint de kans op recidivisten.

Projectkeuze

Projectkeuze

Als crowdfunding investeerder kun je kiezen in welke projecten je investeert. Maar welke moet je nu kiezen? Welke projecten leveren het meeste rendement of het minste risico op?

Uiteraard is de eerste vraag: wat zoek je? Zoek je veiligheid of zoek je rendement? Veiligheid is sowieso betrekkelijk: alle investeringsvormen, ook crowdfunding projecten , kennen risico’s. Investeer je in een project en komt de ondernemen onverhoopt te overlijden? Wat gebeurt er dan met je aflossingen? Sommige projecten kennen als borg een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ondernemer. In geval van overlijden keert deze verzekering uit ten gunste van de investeerders. Maar niet elk project kent zo’n constructie.  En dan nog . . .  dit is één risico. Wat gebeurt er wanneer blijkt dat de kosten voor bedrijfsvoering hoger zijn dan de omzet? Zie hier een praktijkvoorbeeld. Hoe lang kan de ondernemer dan nog steeds zijn termijnen van aflossing aan de investeerders blijven voldoen?

Glazen bol

Ik heb geen glazen bol. Dus vooraf is niet te bepalen welke project succesvol wordt en welke niet. Zelfs nu – na anderhalf jaar crowdfunding ervaring met ruim 160 projecten – kan ik niet vertellen op basis waarvan je vooraf kunt bepalen wie succesvol wordt en wie niet. Je zult het dus, net als ik, moeten doen met gezond verstand. Risicospreiding is sowieso verstandig (een “must”). Het zal je best eens overkomen dat een project met betalingsachterstand te maken krijgt. Hoe erg dat is, hangt af van de mate waarin je het risico verspreid hebt.

Heb je € 1.000 over 4 projecten verdeeld en loopt het verkeerd af met 1 van die 4 projecten? Dan verlies je (een deel van) dat ene project. Je schade blijft dan waarschijnlijk beperkt tot maximaal 25% van jouw oorspronkelijke investering. Heb je € 1.000 over 10 projecten verdeeld en loopt het verkeerd af met 1 van die 10 projecten? Dan verlies je (een deel van) dat ene project. Je schade blijft dan waarschijnlijk beperkt tot maximaal 10% van jouw oorspronkelijke investering. Je kunt dus stellen dat het risico om financiële schade afneemt naarmate het aantal projecten waarin je  deelneemt toeneemt.

Kosten

Spreiding heeft strikt genomen geen effect op de kosten. Kosten worden niet hoger of lager door te spreiden. De crowdfunding platforms die ik via mijn portefeuille ken (en die je op deze site terugvindt) werken allemaal met percentages. En 1% kosten over 1 project van € 1.000 is natuurlijk hetzelfde als 1% kosten over 10 projecten van elk € 100.

Rompslomp

Qua administratieve rompslomp heeft risicospreiding wel effect. Normaal gesproken levert ieder project één transactie per maand naar jouw bankrekening op. Dus 2 projecten zorgen voor 24 banktransacties per jaar. Maar met 84 projecten  heb je dus al te maken met ruim 1.000 banktransacties per jaar. Mijn ervaring is dat het zeker helpt om hier een aparte bankrekening voor te reserveren. Ikzelf werk naar volle tevredenheid met Knab. Daar kun je eenvoudig, onbeperkt extra rekeningen openen. Het beschikbare vermogen waarmee ik bereid ben om in crowdfunding  te investeren, staat alvast apart op een crowdfunding (spaar-)rekening. Zolang dat saldo daar staat levert het tenminste nog iets meer rente op dan via de betaalrekening. Alle ontvangsten uit crowdfunding komen op een aparte betaalrekening binnen. Bij Knab krijg je ook rente over een positief saldo op de betaalrekening – alle beetjes helpen. Maar het saldo daarvan maak ik dus telkens weer over naar die spaarrekening (om vervolgens te kunnen her-investeren). Zo houd ik alle crowdfunding transacties gescheiden van mijn normale banktransacties.

Strategie

Wat voor mij werkt is het hebben van een strategie. Welke strategie je in detail kiest is minder belangrijk. Maar belangrijk is in ieder geval:

  1. Dat je zorgt voor risicospreiding (ik zeg het nog maar eens).
  2. Dat je niet over-enthousiast meer geld investeert dan jouw middelen toelaten.

AFM benadrukt het belang van deze punten  adviseert om niet meer dan 10% van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren. Een waardevol advies. Uiteindelijk (door tegenslagen) minder rendement krijgen dan waar je op hoopt is één ding. Maar tegen je gezin moeten vertellen dat de zomervakantie dit jaar niet doorgaat omdat het vakantiegeld verloren is gegaan is natuurlijk niet de weg die je in wilt gaan. Over “erger dan dat” hebben we het nog niet eens. Dus: investeer alleen geld dat je zou kunnen missen (want als het tegenzit – en dat kan – moet je het ook misschien wel écht missen).

Mijn strategie zal ik hier verder toelichten.

Selectie

Wil je voor de selectie van de projecten liever niet alle platforms aflopen? Kijk dan eens bij Crowdfundmarkt of Fundwijzer. Daar zie je (bij Fundwijzer ná gratis registratie) een selectie van beschikbare projecten zoals ze vermeld staan op diverse platforms. Op dit moment (hetgeen natuurlijk écht een momentopname is), worden er bij Fundwijzer 1.078 projecten, afkomstig van 26 platforms getoond. Je kunt de selectie projecten verkleinen door eenvoudig op jouw voorkeuren (zoals platform, looptijd of rentepercentage) te filteren.