De keerzijde van Crowdfunding

Ik heb het al vaker gezegd: Crowdfunding bestaat niet enkel uit succesverhalen. Een investeerder moet dus rekening houden met tegenslagen. Een greep uit de updates die ik gisteren van FundingCircle ontving:

“Wij ontvingen een emotionele brief van de kredietnemer, waarin hij uiteenzet wat hem is overkomen de afgelopen tijd. Wij hebben geprobeerd in contact te komen met hem, maar dit is op heden niet gelukt”

“Wij hebben de kredietnemer begin januari gesproken. Deze gaf aan dat zijn bankpas is gestolen en dat hij derhalve de hele rekening heeft geblokkeerd”

“De incasso van december is niet geslaagd. Ondanks de vele contactpogingen mochten wij alleen een bevestiging van lezen ontvangen van de kredietnemer”

Ervaring met FundingCircle

Mijn ervaring met FundingCircle

 

 

Pluspunten
 • Relatief hoge rendementen.
 • Relatief lange tijden voordat projecten zijn volgeschreven. Daardoor meer inschrijfkansen en minder haastwerk.
 • Investeringen worden pas bij het volschreven zijn van een project geïncaseerd.
 • FundingCircle boekt alle projectresultaten van een maand op dezelfde dag over. Daardoor is het eenvoudig om bankoverschrijvingen te controleren.
 • Hoge frequentie voor het verstrekken van updates in geval van betalingsachterstand (maandelijks).
 • 1% Cash-back actie (deze actie stopt per 18 juni 2018).
Minpunten
 • FundingCircle biedt geen mobiel app.
 • FundingCircle biedt extreem beknopte pitches.
 • FundingCircle boekt alle projectresultaten in één bedrag over. Daardoor is het lastig om via bankoverschrijvingen de betalingen op projectniveau te controleren.
 • FundingCircle biedt een zeer beknopt, weinig intuïtief “dashboard”.
 • Relatief hoge kosten (fee): 1% per jaar. Een rente van 8% over 48 maanden wordt gereduceerd tot een netto rendement van 7%. Er is géén korting op deze fee is mogelijk via een loyaliteitsprogramma. Ik kom uit op zo’n 2,37% kosten voor de hele looptijd ten opzichte van het investeringsbedrag.

Het vermelden van deze ervaringen is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen het betreffende crowdfunding platform. Investeren via dit platform is mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Tony Cohen

Tony Cohen

Tony Cohen is een ander voorbeeld van een crowdfund project met betalingsachterstand. Collin Crowdfund bood via het project Tony Cohen kans op 7,5% rendement tijdens een looptijd van 48 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een designerlabel met internationale allure, bovendien mét ruime ervaring als ondernemer.

Bij een designerlabel hoort natuurlijk ook een pitch met allure:

En toen ging het mis

Ik schreef in op dit crowdfund project en oktober 2016 ging het project ook daadwerkelijk van start. Maar na aflossing van de eerste 14 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er in januari 2018 ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . Wij hebben de rente en aflossing voor de maanden november en december van Tony Cohen nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van december niet op uw rekening-courant bijschrijven. De feitelijke bestuurders, de heer mr drs Arjan Evers Mrc (Algemene bedrijfsvoering) en de heer Tony Cohen (Creatief directeur) hebben hun activiteiten gestaakt. Wij staan in contact met de Jens Participatie B.V. (100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. en mededebiteur) om tot een oplossing te komen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Of het nu gaat om kleine en startende of grotere en gevestigde merken: er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap de risico’s

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

De stemronde

Het eerstvolgende dat de investeerders vernamen was een mail op 30 april 2018 waarin een stemronde werd aangekondigd over een mogelijke oplossing. Die oplossing kwam kort gezegd neer op een aflossingsvrije periode van 10 maanden en een verlenging van de totale looptijd. Ben je geïnteresseerd in de details van de oplossing? Kijk dan hier . . .

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 98% het eens met het voorstel. Slechts 2% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 2% dan voor ogen had, maar dat zal wel voor altijd een raadsel blijven.

Opgelost

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Tony Cohen tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het crowdfund project Tony Cohen erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade die je lijdt “goedgemaakt” zou kunnen worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Tony Cohen en had ik dus naast Tony Cohen geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de volledige waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, de totale looptijd wordt verlengd, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten (defaults) kunnen ook met een sisser aflopen.

De toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Radiostilte bij Collin Crowdfund

Note: hoewel ik inhoudelijk tevreden ben met de geboden oplossing, vind ik dat 4 maanden radiostilte naar de investeerders erg lang is. Tussen de eerste melding van 5 januari en de stemronde van 30 april werd geen enkele update vanuit Collin Crowdfund verstrekt over de betalingsachterstand in het project Tony Cohen. Een mail vanuit mij naar Collin Crowdfund waarin ik dit punt ter sprake bracht bleef ook onbeantwoord. Bovendien vind ik het getuigen van weinig “zorg” naar de investeerders wanneer zij  pas in januari worden geïnformeerd over het feit dat rente en aflossing voor de maanden november en december nog niet waren ontvangen. In mijn ogen kan dat veel beter. Het valt me ook op dat de informatievoorziening vanuit Collin Crowdfund zeer karig is in vergelijk met andere platforms. FundingCircle heeft bijvoorbeeld betreffende betalingsachterstanden in haar voorwaarden staan “Verder ontvangt u eenmaal per maand een overzicht van de betreffende leningen en korte omschrijving van de voortgang”. Daar kan Collin Crowdfund wat mij betreft dus nog wat van leren.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Platform Ranking

Platform Ranking

PositiePlatform% van VermogenProjecten
1FundingCircle38%106
2GeldVoorElkaar
24%27
3Horeca Crowdfunding
21%5
4Collin Crowdfund11%15
5Knab Crowdfunding2%2
6Old Liquers Invest2%1
7WeKomenErWel1%1
8InvestorMatch1%1

Hierboven zie je de (huidige) verdeling van mijn crowdfunding portefeuille over de verschillende platforms. Deze verdeling is géén gevolg van risicospreiding. Theoretisch zou je spreiding over meerdere platforms kunnen zien als risicospreiding, maar de risico’s van een platform zelf zijn in mijn ogen zeer beperkt. Tenminste . . .  als het crowdfunding platform een vergunning van AFM heeft. In dat geval is een platform namelijk verplicht om alle geldstromen via een derdenrekening te laten lopen. Een staking van de activiteiten van het platform heeft dan geen effect op de belangen van investeerders. De overeenkomst is gesloten tussen de investeerder en de ondernemer en blijft van kracht bij een eventueel faillissement van het platform.

De spreiding van mijn crowdfund portefeuille over de verschillende platforms is een gevolg van de spreiding over de projecten zelf. Primair heb ik voorkeur voor een project en het platform waar dit project wordt aangeboden is dan het gevolg. Wél heb ik inmiddels voorkeur ontwikkeld. Zo vind ik FundingCircle het prettigste platform om mee te werken. Collin Crowdfund vind ik het minst prettige.

Voordelen FundingCircle
 • Van 106 projecten is er tot op heden nog geen enkele met betalingsachterstand.
 • Bij FundingCircle zijn hogere rendementen mogelijk dan bij de andere platforms (in mijn portefeuille).
 • De tijd tussen het overmaken van de investering en het starten van het project is zeer kort.
 • Het aanbod van projecten is zeer groot (vaak een aantal per week).
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is regelmatig iets langer dan bij de andere platforms in mijn portefeuille (dus minder gehaast).
 • De keer dat ik (via e-mail) met het platform communiceerde ontving ik snel en adequaat antwoord.
 • Momenteel heeft FundingCircle een cash-back actie. Bij een aantal projecten ontvang je eenmalig 1% retour van het geïnvesteerde bedrag.
Nadelen Collin Crowdfund
 • Collin Crowdfund werkt met een rekening-courant. Dit vergt extra oplettendheid en handelingen én het vertraagt de snelheid van boekingen (tot wel een maand).
 • Tot nu toe kenden 2 van de 15 projecten betalingsachterstand en/of gedeeltelijke afschrijving.
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is eigenlijk standaard zeer kort (en daardoor gehaast).
 • Op een (via e-mail) naar het platform gecommuniceerde klacht ontving ik in het geheel geen reactie.

Lees hier uitgebreider over mijn ervaringen met FundingCircle, Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding, Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Prestaties per platform

Wellicht vindt je deze site ook interessant. Hier vind je een tabel met per platform informatie waaruit blijkt hoe de portefeuilles van de crowdfunding platforms die leningen verstrekken presteren. Onder andere het netto rendement per platform wordt getoond en de hoeveelheid afschrijvingen. Zo is het netto rendement voor Collin Crowdfund 4,09% (mei 2018), voor FundingCircle 6,22%, voor Geldvoorelkaar 5,55%, voor Horeca Crowdfunding 5,11% en voor Knab Crowdfunding 6,97%. Het percentage achterstand is het grootste bij Collin Crowdfund (1,22%), gevolgd door FundingCircle (0,90%).  Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding en Knab Crowdfunding hebben geen achterstand. Ook is het percentage afgeboekt bij Collin Crowdfund het hoogst (4,03%), gevolgd door Horeca Crowdfund (2,63%) en FundingCircle (2,22%). Overigens was in 2016 het percentage defaults het hoogst bij Horeca Crowdfunding. In 2016 kwam bij Horeca Crowdfunding 5,5% van de gefinancierde projecten in de betalingsproblemen (= defaults). En in datzelfde jaar kende Geldvoorelkaar.nl ruim 4,5% defaults. Je zou zulke percentages natuurlijk ook kunnen hanteren om alvast rekening te houden met mogelijke uitval van jouw eigen portefeuille. In dit artikel (uit 2016) kun je zien dat Fundwijzer rekening houdt met 5% defaults, terwijl banken rekenen op zo’n 8-10%. Bedenk dan nog even dat dit gemiddelden zijn. Bij individuele portefeuilles kan dat percentage sterk afwijken – vooral bij de kleinere portefeuilles. Met een portefeuille van slechts 4 projecten zal je hopelijk 0% defaults hebben, anders bedraagt het percentage minimaal 25%.

Wat is het échte rendement?

Tot slot wil ik wijzen op een berekening van Investormatch.  De schrijver van het artikel werkt met wat ervaringscijfers en gemiddelden om te becijferen of het rendement van crowdfunding investeringen wel écht interessant is wanneer je rekening houdt met de afschrijvingen en uitval. Ik zal de uitkomst hier niet verklappen; kijk zelf maar even.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Een stukje van de crowdfund-sluier wil ik wél oplichten: juich niet te vroeg over het feit dat je projecten probleemloos (b)lijken te lopen. Voor zover nu duidelijk is er namelijk bijna niemand die in de eerste 12 maanden failliet gaat (hoewel ik dan híer al met een uitzondering te maken had waar het na 4 maanden al misging). Vast staat in ieder geval dat een project pas écht succesvol is, wanneer alle termijnen van de volledige looptijd zijn afgelost.

FundingCircle

FundingCircle

 

FundingCircle is een opvallende partij onder de crowdfunding platforms. Op een aantal punten wijkt FundingCircle af van anderen in mijn portefeuille. Het meest opvallend is wellicht het type projecten. Dit platform biedt bijvoorbeeld rente tot maximaal 18,90% per jaar. Dat is dan na aftrek van de 1% aan kosten die in rekening wordt gebracht. FundingCircle is internationaal en opereert naast Nederland ook in Duitsland, Engeland en Verenigde Staten. Inwoners van Nederland kunnen echter uitsluitend via het Nederlandse platform investeren. Verder is FundingCirle (in mijn portefeuille) het enige platform dat niet per project, verspreid over de maand uitbetaald. FundingCircle betaalt éénmaal per maand voor alle projecten ineens uit.

Lees hier meer over mijn crowdfund ervaringen met FundingCircle.