De keerzijde van Crowdfunding

Ik heb het al vaker gezegd: Crowdfunding bestaat niet enkel uit succesverhalen. Een investeerder moet dus rekening houden met tegenslagen. Een greep uit de updates die ik gisteren van FundingCircle ontving:

“Wij ontvingen een emotionele brief van de kredietnemer, waarin hij uiteenzet wat hem is overkomen de afgelopen tijd. Wij hebben geprobeerd in contact te komen met hem, maar dit is op heden niet gelukt”

“Wij hebben de kredietnemer begin januari gesproken. Deze gaf aan dat zijn bankpas is gestolen en dat hij derhalve de hele rekening heeft geblokkeerd”

“De incasso van december is niet geslaagd. Ondanks de vele contactpogingen mochten wij alleen een bevestiging van lezen ontvangen van de kredietnemer”

Defaults

Defaults

Deze site van Fundwijzer vind ik interessant.  Hier wordt beredeneerd dat een een groeiend portfolio zorgt voor relatief weinig betalingsachterstanden, maar hoge default. Een krimpend portfolio geeft het omgekeerde beeld: hogere betalingsachterstanden, maar lage default.

Een beginnend investeerder heeft natuurlijk een groeiende portefeuille (jonge leningen aan het begin van de looptijd). Dus relatief hoge default (faillissementen). Een investeerder die geen nieuwe projecten meer toevoegt, zou dan te maken krijgen met relatief veel betalingsachterstanden (oude leningen aan het eind van de looptijd).  Waardoor dit zou komen zal ik hier niet gaan herhalen. Bezoek dan de site van de schrijver even.

Het is echter wel een fenomeen waar ik even over nadenk om vervolgens zo realistisch mogelijk (en niet enkel optimistisch) naar mijn portefeuille te de kijken. Dit betekent ook dat spreiding van projecten qua looptijd en einddatum helpt om  risico’s te beperken. Ook geeft Fundwijzer reden voor het spreiden over meerdere platforms: de voorspelling is dat de sterkst groeiende crowdfunding platforms, relatief de hoogste defaults zullen laten zien.

Ik lees het liefst over risico’s en tegenvallende projecten. Niet omdat ik van doemscenario’s houd, maar juist omdat ik van uitsluitend succesverhalen niet veel kan leren. Bovendien zou ik het risico lopen te gaan geloven dat er niet veel mis kan gaan. Om die reden blijf ik liever scherp en blijf ik – zo goed als dat kan – bepalen welke risico’s ik loop en hoeveel ik zou kunnen dragen. Crowdfundmarkt laat in wat calculaties zien wat het effect van defaults is op het rendement. De interessante conclusies van dat onderzoek neem ik hier over:

Conclusies
 • Op basis van de voorbeelden van Fundwijzer kan geconcludeerd worden dat een investeerder via crowdfunding maximaal 20% (2 op de 10) defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.
 • Verschillen per aflossingsvorm ontstaan door de verschillen in timing van de uitbetalingen per maand. Uitbetalingen bij een lineaire lening liggen in de eerste maanden wat hoger dan bij een lening op basis van annuïteit. Een default in de eerste maanden heeft bij een lineaire lening dan ook iets minder negatieve impact op het totaalrendement. De investeerder heeft immers al wat meer uitgekeerd gekregen.
 • Een investeerder ontvangt de totale aflossing bij een aflossingsvrije lening (obligatielening) pas aan het eind van de looptijd van de lening. Een default zorgt ervoor dat deze uitbetaling niet plaatsvindt wat een groot effect heeft op het totaalrendement in de portefeuille.

Zelf heb ik met deze simulatie ook geprobeerd inzichtelijk te maken hoe je met strategisch investeren het effect van defaults op zou kunnen vangen.

Het zal je overigens niet verbazen dat ik voorstander ben van volledige transparantie over defaults. Fundingverzoeken zijn openbaar. De nakoming van de aflossing zou net zo openbaar moeten zijn. Zo kan crowdfunding transparant beoordeeld worden. Voor (beginnend) investeerders is het eenvoudiger om de werkelijke risico’s in te schatten. En niet iedere ondernemer heeft uitsluitend goede bedoelingen: openheid verkleint de kans op recidivisten.

Platform Ranking

Platform Ranking

PositiePlatform% van VermogenProjecten
1FundingCircle38%106
2GeldVoorElkaar
24%27
3Horeca Crowdfunding
21%5
4Collin Crowdfund11%15
5Knab Crowdfunding2%2
6Old Liquers Invest2%1
7WeKomenErWel1%1
8InvestorMatch1%1

Hierboven zie je de (huidige) verdeling van mijn crowdfunding portefeuille over de verschillende platforms. Deze verdeling is géén gevolg van risicospreiding. Theoretisch zou je spreiding over meerdere platforms kunnen zien als risicospreiding, maar de risico’s van een platform zelf zijn in mijn ogen zeer beperkt. Tenminste . . .  als het crowdfunding platform een vergunning van AFM heeft. In dat geval is een platform namelijk verplicht om alle geldstromen via een derdenrekening te laten lopen. Een staking van de activiteiten van het platform heeft dan geen effect op de belangen van investeerders. De overeenkomst is gesloten tussen de investeerder en de ondernemer en blijft van kracht bij een eventueel faillissement van het platform.

De spreiding van mijn crowdfund portefeuille over de verschillende platforms is een gevolg van de spreiding over de projecten zelf. Primair heb ik voorkeur voor een project en het platform waar dit project wordt aangeboden is dan het gevolg. Wél heb ik inmiddels voorkeur ontwikkeld. Zo vind ik FundingCircle het prettigste platform om mee te werken. Collin Crowdfund vind ik het minst prettige.

Voordelen FundingCircle
 • Van 106 projecten is er tot op heden nog geen enkele met betalingsachterstand.
 • Bij FundingCircle zijn hogere rendementen mogelijk dan bij de andere platforms (in mijn portefeuille).
 • De tijd tussen het overmaken van de investering en het starten van het project is zeer kort.
 • Het aanbod van projecten is zeer groot (vaak een aantal per week).
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is regelmatig iets langer dan bij de andere platforms in mijn portefeuille (dus minder gehaast).
 • De keer dat ik (via e-mail) met het platform communiceerde ontving ik snel en adequaat antwoord.
 • Momenteel heeft FundingCircle een cash-back actie. Bij een aantal projecten ontvang je eenmalig 1% retour van het geïnvesteerde bedrag.
Nadelen Collin Crowdfund
 • Collin Crowdfund werkt met een rekening-courant. Dit vergt extra oplettendheid en handelingen én het vertraagt de snelheid van boekingen (tot wel een maand).
 • Tot nu toe kenden 2 van de 15 projecten betalingsachterstand en/of gedeeltelijke afschrijving.
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is eigenlijk standaard zeer kort (en daardoor gehaast).
 • Op een (via e-mail) naar het platform gecommuniceerde klacht ontving ik in het geheel geen reactie.

Lees hier uitgebreider over mijn ervaringen met FundingCircle, Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding, Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Prestaties per platform

Wellicht vindt je deze site ook interessant. Hier vind je een tabel met per platform informatie waaruit blijkt hoe de portefeuilles van de crowdfunding platforms die leningen verstrekken presteren. Onder andere het netto rendement per platform wordt getoond en de hoeveelheid afschrijvingen. Zo is het netto rendement voor Collin Crowdfund 4,09% (mei 2018), voor FundingCircle 6,22%, voor Geldvoorelkaar 5,55%, voor Horeca Crowdfunding 5,11% en voor Knab Crowdfunding 6,97%. Het percentage achterstand is het grootste bij Collin Crowdfund (1,22%), gevolgd door FundingCircle (0,90%).  Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding en Knab Crowdfunding hebben geen achterstand. Ook is het percentage afgeboekt bij Collin Crowdfund het hoogst (4,03%), gevolgd door Horeca Crowdfund (2,63%) en FundingCircle (2,22%). Overigens was in 2016 het percentage defaults het hoogst bij Horeca Crowdfunding. In 2016 kwam bij Horeca Crowdfunding 5,5% van de gefinancierde projecten in de betalingsproblemen (= defaults). En in datzelfde jaar kende Geldvoorelkaar.nl ruim 4,5% defaults. Je zou zulke percentages natuurlijk ook kunnen hanteren om alvast rekening te houden met mogelijke uitval van jouw eigen portefeuille. In dit artikel (uit 2016) kun je zien dat Fundwijzer rekening houdt met 5% defaults, terwijl banken rekenen op zo’n 8-10%. Bedenk dan nog even dat dit gemiddelden zijn. Bij individuele portefeuilles kan dat percentage sterk afwijken – vooral bij de kleinere portefeuilles. Met een portefeuille van slechts 4 projecten zal je hopelijk 0% defaults hebben, anders bedraagt het percentage minimaal 25%.

Wat is het échte rendement?

Tot slot wil ik wijzen op een berekening van Investormatch.  De schrijver van het artikel werkt met wat ervaringscijfers en gemiddelden om te becijferen of het rendement van crowdfunding investeringen wel écht interessant is wanneer je rekening houdt met de afschrijvingen en uitval. Ik zal de uitkomst hier niet verklappen; kijk zelf maar even.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Een stukje van de crowdfund-sluier wil ik wél oplichten: juich niet te vroeg over het feit dat je projecten probleemloos (b)lijken te lopen. Voor zover nu duidelijk is er namelijk bijna niemand die in de eerste 12 maanden failliet gaat (hoewel ik dan híer al met een uitzondering te maken had waar het na 4 maanden al misging). Vast staat in ieder geval dat een project pas écht succesvol is, wanneer alle termijnen van de volledige looptijd zijn afgelost.