Tony Cohen

Tony Cohen

Tony Cohen is een ander voorbeeld van een crowdfund project met betalingsachterstand. Collin Crowdfund bood via het project Tony Cohen kans op 7,5% rendement tijdens een looptijd van 48 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een designerlabel met internationale allure, bovendien mét ruime ervaring als ondernemer.

Bij een designerlabel hoort natuurlijk ook een pitch met allure:

En toen ging het mis

Ik schreef in op dit crowdfund project en oktober 2016 ging het project ook daadwerkelijk van start. Maar na aflossing van de eerste 14 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er in januari 2018 ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . Wij hebben de rente en aflossing voor de maanden november en december van Tony Cohen nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van december niet op uw rekening-courant bijschrijven. De feitelijke bestuurders, de heer mr drs Arjan Evers Mrc (Algemene bedrijfsvoering) en de heer Tony Cohen (Creatief directeur) hebben hun activiteiten gestaakt. Wij staan in contact met de Jens Participatie B.V. (100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. en mededebiteur) om tot een oplossing te komen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Of het nu gaat om kleine en startende of grotere en gevestigde merken: er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap de risico’s

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

De stemronde

Het eerstvolgende dat de investeerders vernamen was een mail op 30 april 2018 waarin een stemronde werd aangekondigd over een mogelijke oplossing. Die oplossing kwam kort gezegd neer op een aflossingsvrije periode van 10 maanden en een verlenging van de totale looptijd. Ben je geïnteresseerd in de details van de oplossing? Kijk dan hier . . .

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 98% het eens met het voorstel. Slechts 2% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 2% dan voor ogen had, maar dat zal wel voor altijd een raadsel blijven.

Opgelost

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Tony Cohen tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het crowdfund project Tony Cohen erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade die je lijdt “goedgemaakt” zou kunnen worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Tony Cohen en had ik dus naast Tony Cohen geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de volledige waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, de totale looptijd wordt verlengd, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten (defaults) kunnen ook met een sisser aflopen.

De toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Radiostilte bij Collin Crowdfund

Note: hoewel ik inhoudelijk tevreden ben met de geboden oplossing, vind ik dat 4 maanden radiostilte naar de investeerders erg lang is. Tussen de eerste melding van 5 januari en de stemronde van 30 april werd geen enkele update vanuit Collin Crowdfund verstrekt over de betalingsachterstand in het project Tony Cohen. Een mail vanuit mij naar Collin Crowdfund waarin ik dit punt ter sprake bracht bleef ook onbeantwoord. Bovendien vind ik het getuigen van weinig “zorg” naar de investeerders wanneer zij  pas in januari worden geïnformeerd over het feit dat rente en aflossing voor de maanden november en december nog niet waren ontvangen. In mijn ogen kan dat veel beter. Het valt me ook op dat de informatievoorziening vanuit Collin Crowdfund zeer karig is in vergelijk met andere platforms. FundingCircle heeft bijvoorbeeld betreffende betalingsachterstanden in haar voorwaarden staan “Verder ontvangt u eenmaal per maand een overzicht van de betreffende leningen en korte omschrijving van de voortgang”. Daar kan Collin Crowdfund wat mij betreft dus nog wat van leren.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.