Ervaring met Kapitaal op Maat

PLUSPUNTEN
  • Kapitaal op Maat biedt uitgebreide, gedetailleerde pitches.
  • Het is mogelijk “automatisch investeren” in te stellen. Dat scheelt stress na de 48 uur publicatie. Uiteraard moet je hier wel zorgvuldig mee om gaan . . .
MINPUNTEN
  • Relatief hoge kosten (fee): éénmalig 0,9% over het investeringsbedrag.
  • Extreem hoog percentage afschrijving. Momenteel wordt 8,5% (!) getoond. Ik vraag me zelfs af of dit percentage wel correct wordt weergegeven (hoewel dit ook heel goed de volgende bullet kan verklaren).
  • Extreem laag percentage netto rendement. Momenteel wordt 1,5% (!) getoond. Ik vraag me zelfs af of dit percentage wel correct wordt weergegeven (hoewel dit ook heel goed de vorige bullet kan verklaren).
  • Investeringen moeten direct bij inschrijving op een project worden overgemaakt (bij andere platforms is dat pas bij volschreven zijn van een project). Het is overigens wél mogelijk je voorkeuren zó in te stellen dat de investering “pas” bij 90% volschrijving betaald wordt.

Het vermelden van deze ervaringen is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen het betreffende crowdfunding platform. Investeren via dit platform is mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Kapitaal op Maat

KapitaalOpMaat is een crowdfunding platform voor MKB-bedrijven die alternatieve financiering zoeken middels investeerders. Dit platform is relatief laat aan mijn portefeuille toegevoegd. Een opvallend verschil met andere platforms is het extreem hoge percentage afgeboekt. Ik zie vandaag een percentage van 8,5% (!) waar de andere platforms in mijn portefeuille volgen rond de 1% à 2%. Het verschil is zó opvallend, dat ik me afvraag of de calculatiemethoden wel gelijk zijn. Het percentage achterstand is weer opvallend laag.

Lees hier meer over mijn ervaringen met KapitaalOpMaat.

Platforms

crowdfunding platforms

Wanneer je je verdiept in crowdfunding zul je zien dat er veel verschillende platforms zijn die bemiddelen tussen de investeerder en de projecteigenaar. Ieder platform heeft zo zijn eigen karakteristiek. Dat vind je terug in de  manier van werken en de voorwaarden, maar ook in het soort projecten dat je bij een platform terugvind. Of een platform meer-of-minder bij jou past, is dus niet alleen afhankelijk van het platform zelf, maar ook van de projecten waar naar je op zoek bent.

Het gaat te ver om alle crowdfunding platforms te noemen en te beschrijven. Dat is niet het doel van deze site. Dat soort informatie vind je bijvoorbeeld  bij Crowdfundmarkt of anders op deze site. Ik beperk me tot het vermelden van de platforms die ik vanuit mijn eigen ervaring ken en waar ik een mening over heb opgebouwd. Ik spreek dus vanuit mijn eigen crowdfund portefeuille.