ZACK Benelux

ZACK Benelux

Collin Crowdfund stuurde de investeerders op 16 september 2016 onderstaande e-mail:

Beste investeerder in ZACK Benelux,

Op 12 september jongstleden bent u geïnformeerd over het feit dat de leningaanvraag van ZACK Benelux definitief is geworden na een wettelijke bedenkperiode van twee weken. Hierdoor is de lening rentedragend geworden, en zou u op 12 oktober a.s. uw eerste betaling van rente en aflossing ontvangen.

Echter willen wij u informeren over het feit dat er zwaarwegende omstandigheden zijn omtrent de leningaanvraag die Collin heeft doen besluiten de lening nog niet uit te boeken. ZACK Benelux heeft namelijk sinds zeer recent een dispuut met de producent/hoofdleverancier, wat mogelijk een negatief effect heeft op de continuïteit van de onderneming. Hierdoor mag niet verwacht worden dat wij de crowdfund lening voortzetten en hebben wij besloten om de lening niet uit te boeken.

De uitboeking heeft nog niet plaatsgevonden in verband met het feit dat de 2de hypotheekvesting nog niet gepasseerd is en wij in overleg met de ondernemer eerst meer informatie wensten over het dispuut. Uw gelden staan dan ook nog veilig op de derdengeldenrekening Stichting Collin Crowdfund.

Wij zullen vandaag de ingelegde gelden terugstorten op uw rekening courant, waarbij u de rente ontvangt over de volledige eerste termijn. We zullen hierbij 1/12de deel van de beheervergoeding bij u in rekening brengen.

Vertrouwende erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rekening-courant

Rekening-courant

Ik steek het niet onder stoelen of banken: het werken met rekening courant (Collin Crowdfund is het enige platform in mijn portefeuille dat hier gebruik van maakt) vind ik erg onprettig en bovendien unfair. De investering moet direct bij het inschrijven op een project via die tussenrekening naar Collin Crowdfund overgemaakt worden. Bij verreweg de meeste (maar niet “alle”) andere platforms wordt de investering pas door de investeerder overgemaakt zodra het project volgeschreven is.

Niet renderend vermogen

Over positieve saldi op de rekening-courant zegt het platform zelf: “U kunt uw saldo opnemen via ‘Mijn Collin’ of opnieuw investeren in een nieuwe leningaanvraag. Als uw gelden 60 dagen onaangeroerd op uw Collin rekening courant staan, worden deze automatisch overgemaakt naar uw betaalrekening bij uw bank”. Collin Crowdfund zou toch moeten snappen dat 60 dagen vermogen zonder rentevergoeding niet echt redelijk klinkt voor investeerders? Wél voor Collin Crowdfund natuurlijk.

HOGE Kosten, LAGE OPBRENGSTEN

Het platform geeft bovendien aan dat een andere manier van werken (dus net als andere platforms) erg kostenverhogend werkt en dat zij dit niet door willen belasten richting de klanten. Wat dan wel weer jammer is, is dat Collin Crowdfund (van de 6 tot 8 platforms waar ik mee werk) het laagste rendement behaalt (bron), het hoogste percentage achterstand heeft en tot slot het hoogste percentage afgeboekt.

Her-investeren

De andere reden (door het platform genoemd) is dat “dit niet past in de visie van Collin Crowdfund waarin investeerders het bedrag eventueel kunnen herinvesteren”. Nou ben ik een fan van her-investeren, maar ik wil dan wel graag zelf bepalen of die her-investering bij Collin Crowdfund gebeurt of wellicht bij een ander platform. Bovendien rekent het platform zelf met de volgende gemiddelden: 7,77 % rente, gemiddelde investering € 1.210 en gemiddeld aantal investeringen 12. De gemiddelde looptijd kon ik niet vinden, maar ik verwacht dat die rond de 55 maanden ligt. Maakt niet zoveel uit. De gemiddelde investeerder zal dus maandelijks € 314,64 bijgeschreven krijgen op zijn rekening-courant. De minimale investering bij Collin Crowdfund is € 500,- per investeringskans. De investeerder zal dan dus ook inderdaad zo ongeveer die 60 dagen moeten wachten totdat er voldoende is ontvangen om die her-investering waar Collin op aast ook daadwerkelijk te kunnen doen. Zo wordt eigenlijk – geredeneerd vanuit rendement op uitstaand vermogen – de looptijd van een project telkens met 60 dagen verlengd. En zoals gezegd: 60 dagen vermogen uitzetten zonder rentevergoeding is niet redelijk. Wat dit nou werkelijk betekent? Ik deed de meting.

Onoverzichtelijk

Tot slot werkt de rekening-courant onoverzichtelijk. De meeste andere platforms schrijven de uitbetalingen dus direct over naar mijn bankrekening. Mijn bankrekening houd ik frequent in de gaten en ik zie dus in één oogopslag wat-er-door-welk-platform is overgemaakt. Behalve (in mijn portefeuille) bij Collin Crowdfund. Een automatisch bericht over die bijschrijving op rekening-courant wordt ook niet verstuurd. Dus ik zal zelf met regelmaat moeten inloggen en kijken of er wel-of-geen uitbetaling heeft plaatsgevonden vanuit Collin Crowdfund. En zo ja, dan moet ik zelf die uitbetaling overboeken naar mijn bankrekening (anders gebeurt dat pas na 60 dagen). Enfin, je zult snappen dat ik heel erg blij ben dat niet alle platforms werken op de manier zoals Colling Crowdfund werkt.

 

Ervaring met Collin Crowdfund

Ervaring met Collin Crowdfund

Pluspunten
 • Relatief korte tijden voordat projecten zijn volgeschreven. Daardoor minder inschrijfkansen en meer haastwerk.
 • Collin Crowdfund biedt een mobiele app.
 • Collin Crowdfund biedt uitgebreide, gedetailleerde pitches.
Minpunten
 • Relatief hoge kosten (fee): 0,1% per maand over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Een rente van 8% over 48 maanden wordt gereduceerd tot een netto rendement van 6,9%. Korting op deze fee is echter wél mogelijk via een loyaliteitsprogramma. Ik kom uit op zo’n 2,29% kosten voor de hele looptijd ten opzichte van het investeringsbedrag.
 • Rekening-courant. Alle uitbetalingen worden op deze rekening bijgeschreven. Wil je alle ontvangsten centraal op je eigen bankrekening houden, dan zul je frequent dit saldo moeten controleren om de ontvangsten zelf over te schrijven.
 • Collin Crowdfund boekt alle projectresultaten van een maand op verschillende dagen over. Daardoor is het lastig om de overschrijvingen (ook nog eens naar rekening-courant) te controleren.
 • Investeringen moeten direct bij inschrijving op een project worden overgemaakt (bij andere platforms is dat pas bij volschreven zijn van een project).
 • Matige frequentie voor het verstrekken van updates in geval van betalingsachterstand.

Het vermelden van deze ervaringen is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen het betreffende crowdfunding platform. Investeren via dit platform is mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Platform Ranking

Platform Ranking
PositiePlatform% van VermogenProjecten
1FundingCircle38%106
2GeldVoorElkaar
24%27
3Horeca Crowdfunding
21%5
4Collin Crowdfund11%15
5Knab Crowdfunding2%2
6Old Liquers Invest2%1
7WeKomenErWel1%1
8InvestorMatch1%1

Hierboven zie je de (huidige) verdeling van mijn crowdfunding portefeuille over de verschillende platforms. Deze verdeling is géén gevolg van risicospreiding. Theoretisch zou je spreiding over meerdere platforms kunnen zien als risicospreiding, maar de risico’s van een platform zelf zijn in mijn ogen zeer beperkt. Tenminste . . .  als het crowdfunding platform een vergunning van AFM heeft. In dat geval is een platform namelijk verplicht om alle geldstromen via een derdenrekening te laten lopen. Een staking van de activiteiten van het platform heeft dan geen effect op de belangen van investeerders. De overeenkomst is gesloten tussen de investeerder en de ondernemer en blijft van kracht bij een eventueel faillissement van het platform.

De spreiding van mijn crowdfund portefeuille over de verschillende platforms is een gevolg van de spreiding over de projecten zelf. Primair heb ik voorkeur voor een project en het platform waar dit project wordt aangeboden is dan het gevolg. Wél heb ik inmiddels voorkeur ontwikkeld. Zo vind ik FundingCircle het prettigste platform om mee te werken. Collin Crowdfund vind ik het minst prettige.

Voordelen FundingCircle
 • Van 106 projecten is er tot op heden nog geen enkele met betalingsachterstand.
 • Bij FundingCircle zijn hogere rendementen mogelijk dan bij de andere platforms (in mijn portefeuille).
 • De tijd tussen het overmaken van de investering en het starten van het project is zeer kort.
 • Het aanbod van projecten is zeer groot (vaak een aantal per week).
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is regelmatig iets langer dan bij de andere platforms in mijn portefeuille (dus minder gehaast).
 • De keer dat ik (via e-mail) met het platform communiceerde ontving ik snel en adequaat antwoord.
 • Momenteel heeft FundingCircle een cash-back actie. Bij een aantal projecten ontvang je eenmalig 1% retour van het geïnvesteerde bedrag.
Nadelen Collin Crowdfund
 • Collin Crowdfund werkt met een rekening-courant. Dit vergt extra oplettendheid en handelingen én het vertraagt de snelheid van boekingen (tot wel een maand).
 • Tot nu toe kenden 2 van de 15 projecten betalingsachterstand en/of gedeeltelijke afschrijving.
 • De tijd waarin projecten worden volgeschreven is eigenlijk standaard zeer kort (en daardoor gehaast).
 • Op een (via e-mail) naar het platform gecommuniceerde klacht ontving ik in het geheel geen reactie.

Lees hier uitgebreider over mijn ervaringen met FundingCircle, Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding, Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Prestaties per platform

Wellicht vindt je deze site ook interessant. Hier vind je een tabel met per platform informatie waaruit blijkt hoe de portefeuilles van de crowdfunding platforms die leningen verstrekken presteren. Onder andere het netto rendement per platform wordt getoond en de hoeveelheid afschrijvingen. Zo is het netto rendement voor Collin Crowdfund 4,09% (mei 2018), voor FundingCircle 6,22%, voor Geldvoorelkaar 5,55%, voor Horeca Crowdfunding 5,11% en voor Knab Crowdfunding 6,97%. Het percentage achterstand is het grootste bij Collin Crowdfund (1,22%), gevolgd door FundingCircle (0,90%).  Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding en Knab Crowdfunding hebben geen achterstand. Ook is het percentage afgeboekt bij Collin Crowdfund het hoogst (4,03%), gevolgd door Horeca Crowdfund (2,63%) en FundingCircle (2,22%). Overigens was in 2016 het percentage defaults het hoogst bij Horeca Crowdfunding. In 2016 kwam bij Horeca Crowdfunding 5,5% van de gefinancierde projecten in de betalingsproblemen (= defaults). En in datzelfde jaar kende Geldvoorelkaar.nl ruim 4,5% defaults. Je zou zulke percentages natuurlijk ook kunnen hanteren om alvast rekening te houden met mogelijke uitval van jouw eigen portefeuille. In dit artikel (uit 2016) kun je zien dat Fundwijzer rekening houdt met 5% defaults, terwijl banken rekenen op zo’n 8-10%. Bedenk dan nog even dat dit gemiddelden zijn. Bij individuele portefeuilles kan dat percentage sterk afwijken – vooral bij de kleinere portefeuilles. Met een portefeuille van slechts 4 projecten zal je hopelijk 0% defaults hebben, anders bedraagt het percentage minimaal 25%.

Wat is het échte rendement?

Tot slot wil ik wijzen op een berekening van Investormatch.  De schrijver van het artikel werkt met wat ervaringscijfers en gemiddelden om te becijferen of het rendement van crowdfunding investeringen wel écht interessant is wanneer je rekening houdt met de afschrijvingen en uitval. Ik zal de uitkomst hier niet verklappen; kijk zelf maar even.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Een stukje van de crowdfund-sluier wil ik wél oplichten: juich niet te vroeg over het feit dat je projecten probleemloos (b)lijken te lopen. Voor zover nu duidelijk is er namelijk bijna niemand die in de eerste 12 maanden failliet gaat (hoewel ik dan híer al met een uitzondering te maken had waar het na 4 maanden al misging). Vast staat in ieder geval dat een project pas écht succesvol is, wanneer alle termijnen van de volledige looptijd zijn afgelost.

Burger Freak

Burger Freak

Burger Freak is een ander voorbeeld van een crowdfund project in de Horeca branche. Zo’n 31% van mijn totale investering zit in Horeca. Daarmee maakt de Horeca branche ook direct het grootste deel uit van mijn crowdfund vermogen. De tweede plaats beslaat “slechts” 11%. Dus voor mij is Horeca een zeer interessant gebied.

Burger Freak is echter ook een voorbeeld van een negatief crowdfund project. Daarmee kan ik dus ook direct stellen dat de branche die wellicht favoriet lijkt in mijn portefeuille ook weer niet gezien mag worden als de garantie voor succes. Collin Crowdfund bood via Burger Freak kans op 9% rendement tijdens een looptijd van 60 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een jonge enthousiaste ondernemer, bovendien mét ervaring als ondernemer en ervaring in de Horeca.

Het kan snel verkeren

Ik schreef in op dit crowdfund project en februari 2017 ging het project ook daadwerkelijk van start. Wat ik nooit verwacht had, gebeurde wel: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van augustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap het risico

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

Hoe werd dit opgelost? Lees hier meer . . .

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Collin Crowdfund

Collin Crowdfund

Collin Crowdfund is een crowdfunding platform voor MKB-bedrijven die alternatieve financiering zoeken middels investeerders. Een opvallend verschil tussen Collin en andere platforms in mijn portefeuille (behalve met Knab, die meelift op de systemen en structuren van Collin) is dat Collin werkt met een rekening-courant. Via deze tussenrekening worden de investeringen, rente en aflossing over en weer geboekt. Bij de andere platforms in mijn portefeuille vinden transacties rechtstreeks met je eigen bankrekening plaats. Alleen bij Collin (en Knab) verloopt dit via de rekening-courant. Wat dat betekent voor een investeerder heb ik hier uitgewerkt.

Zo’n 11% van mijn totale crowdfund investering loopt via Collin crowdfund.

Lees hier meer over mijn ervaringen met Collin Crowdfund.