Geografische Spreiding

Geografische Spreiding


Wanneer het aantal crowdfund projecten waaraan je deelneemt toeneemt, kan het leuk zijn om grafisch in beeld te brengen hoe de geografische verdeling van deze projecten er uit ziet. Theoretisch kun je dit ook weer zien als risicospreiding. Ik zeg “theoretisch” omdat in mijn ogen de risico’s van de ene regio ten opzichte van de andere niet veel verschil uitmaakt, zolang je binnen Nederland blijft. Anders wordt het wanneer je in verschillende landen investeert en daar landen tussen zitten met minder stabiele economieën.

In bovenstaande grafiek staat de omvang van de cirkels in relatie met de omvang van de investering (dus in relatie met €’s). De kleur van de cirkels staat in relatie met het rendement (dus met %’s). Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het rentepercentage. Daar is ook wel een ander verband zichtbaar: een hoger rendement staat over het algemeen gelijk aan een hoger risico. De lichtere cirkels (dus de projecten met een lager rendement), zijn over het algemeen iets groter in omvang. De donkere cirkels (dus de projecten met een hoger risico), zijn over het algemeen iets kleiner in omvang. Dat is wél een direct gevolg van risicospreiding. Ik investeerde vaak iets grotere bedragen bij lage risico’s en iets kleinere bedragen bij hogere risico’s.

Cijfers

Mijn cijfers

Bij crowdfunding draait niet per se “alleen maar” om cijfers. Ik merk dat ik best gevoelig ben voor een product of bedrijf dat mij aanspreekt. Of wellicht de locatie. Een ondernemer ondersteunen uit de eigen woonplaats kan bijvoorbeeld ook motiverend zijn. Zo stapte ik in de crowdfunding van Pizza Hut Almere. Extra leuk was dat Pizza Hut een incentive aanbood. De opening waarvoor ik werd uitgenodigd miste ik helaas; op dat moment zat ik zelf in het buitenland. Maar Pizza Hut bood ook een voucher aan. Dus dat was een leuke kans voor een eerste kennismaking. En dan wordt crowdfunding ineens persoonlijk en komt het letterlijk dicht bij huis.

Maar cijfers zijn natuurlijk voor de meeste investeerders ook van groot belang. Het draait bij velen niet alleen om  bieden van kansen aan ondernemers of het steunen van maatschappelijke doelen. Als het (mede) gaat om vermogensgroei, dan kan het nuttig zijn om eens wat vergelijkingen te kunnen maken en te zien hoe anderen het doen.