Betalingsachterstand?

Een potentiële investeerder in crowdfunding-projecten vraagt zich wellicht af hoe dat dan gaat. Wat gebeurt er wanneer er betalingsachterstand ontstaat?

Hieronder een voorbeeld. Dit is een bericht dat ik ontving van FundingCircle. Ik heb de projectnamen en omvang van de investering even verwijderd (want die voegen niets toe aan dit voorbeeld), maar verder is het een accurate weergave van de werkelijkheid.

Dit om even aan te geven dat Crowdfunding geen kwestie is van zorgeloos rendement binnenharken. Sommige ondernemers hebben pech, sommige ondernemers zijn ronduit boeven.

Middels deze mail informeren wij u over de voortgang van de kredietprojecten waar u in heeft geïnvesteerd. Voor de projecten met een achterstallige betaling onderhoudt de Collections & Recoveries afdeling van Funding Circle een intensief contact met kredietnemers om deze achterstanden in te lopen en betalingen alsnog te realiseren. Onderstaand vindt u de actuele statussen van de kredietprojecten in uw portfolio met achterstallige betalingen:
 

Uitstaande terugbetalingen
Zodra een betalingstermijn is verlopen neemt onze afdeling Collections & Recoveries direct contact op met de kredietnemer om de aard van de betalingsachterstand te achterhalen. Er worden direct afspraken gemaakt om de achterstand in te lopen. De onderstaande projecten hebben een betalingsachterstand.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakatieperiode. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is geslaagd. Hierdoor bedraagt de achterstand nog steeds één termijn. Wij zijn in contact met de kredietnemer en hebben een afbetalingsplan afgesproken. Het plan behelst dat de incasso’s steeds zullen slagen en dat we vanaf september gedurende vier maanden steeds 1/4 van een termijn extra mogen ontvangen. Hierdoor zal de achterstand ingelost worden in december.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Ondanks de vele pogingen en waarschuwingen hebben wij geen betaling mogen ontvangen van de kredietnemer. De kredietnemer heeft vandaag ook aangegeven dat de betaling niet op tijd ontvangen zal worden. Wanneer de achterstand oploopt tot meer dan 90 dagen zullen we de lening opzeggen. De kredietnemer ziet wel nog een oplossing maar wij zullen de standaardprocedure volgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben een afspraak om de incasso van september te laten slagen en de achterstand in te lopen voor eind september. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen zodat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben reeds een deelbetaling mogen ontvangen. Wij staan in contact met de kredietnemer om het restant zo spoedig mogelijk te ontvangen. Van zodra wij het restant ontvangen hebben zullen wij dit spoedig aan u overmaken.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: deze “ondernemer” heeft geen enkele aflossing gedaan)
Wij hebben de lening opgezegd en de gehele vordering opgeëist bij de kredietnemer. Op de opzegging is niet gereageerd, ook hebben wij telefonisch geen contact kunnen krijgen. Ondanks de vele pogingen en waarschuwingen hebben wij geen betaling mogen ontvangen van de kredietnemer, waardoor wij de kredietnemer bij het BKR hebben geregistreerd met een A2 codering. Ook hebben wij een externe partij onderzoek laten doen en huisbezoeken af laten leggen. Deze partij heeft kortstondig contact gehad met de eigenaar van het bedrijf. Het enige dat werd vernomen is dat hij stelde ‘failliet’ te zijn. Blijkens de faillissementsregisters is dit echter niet het geval en berust dit dus niet op waarheid. Het lijkt er dus sterk op dat de kredietnemer niet de intentie heeft om de vordering terug te willen betalen. Wij hebben het dossier inmiddels overgedragen aan onze advocaat en wij kijken nu samen naar de beste stappen om te ondernemen, met uiteraard als doel om uw investering terug te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben een betalingstoezegging mogen ontvangen om de achterstand in te halen voor de volgende incasso. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen zodat de gemaakt afspraken ook worden nagekomen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakatieperiode. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X
De incasso van augustus is niet geslaagd. Hierdoor is de achterstand opgelopen tot twee termijnen. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakatieperiode. Wij blijven derhalve het formele incassoproces volgen met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd vanwege de vakantieperiode. Wij hebben een betalingstoezegging mogen ontvangen om de termijn voor de volgende incasso te mogen ontvangen. De kredietnemer gaf ook aan dat de incasso van september gewoon zal slagen. Van zodra wij de betaling hebben ontvangen, zullen wij deze zo spoedig mogelijk aan u overmaken.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Hierdoor is de achterstand opgelopen tot twee termijnen. Wij hebben een betalingstoezegging mogen ontvangen van de kredietnemer om deze volgende week te ontvangen. Wij blijven het formele incassoproces volgen met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben een betalingstoezegging mogen ontvangen om deze termijn voor de volgende incasso te ontvangen. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen zodat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben reeds een deelbetaling mogen ontvangen. Wij staan in contact met de kredietnemer om het restant zo spoedig mogelijk te ontvangen. Van zodra wij het restant ontvangen hebben zullen wij dit spoedig aan u overmaken.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakatieperiode. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: er zijn enkele aflossingen gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakantieperiode. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

 

ID: XXXXXXXXX
Gefinancierd: € X | Openstaand: € X      (Opmerking: deze “ondernemer” heeft geen enkele aflossing gedaan)
De incasso van augustus is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact mogen vernemen van de kredietnemer. Dit komt waarschijnlijk door de vakantieperiode. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

Wigi

Wigi

In december 2016 stapte ik via Geldvoorelkaar in crowdfunding project WiGi (waar iedereen graag inkoopt). Een leuk rendement: 10% bij een looptijd van 60 maanden trok mij over de streep. De pitch was uitermate optimistisch (maar welke pitch is dat nou niet?): “Wij voorzien dat we heel snel groeien en willen daarom snel geld ophalen“. De financiering zou worden aangewend voor groei: “Ondanks dat wij een startup zijn, hebben wij reeds 17 contracten met leveranciers”.  De geprognosticeerde omzet was (te?) geweldig:

2016
€ 87.500,-
2017
€ 3.572.000,-
2018
€ 9.838.000,-
2019
€ 18.930.000,-

Ervaring leek er ook volop te zijn: de ene ondernemer had/heeft 2 horecazaken die succesvol zijn en waar een vast inkomen uit gegenereerd wordt. Tevens zijn er inkomsten uit verhuur van een appartement en beschikt hij over een koopwoning. De andere ondernemer had vorig jaar zijn aandelen van zijn voormalig bedrijf verkocht aan zijn compagnon en kan/kon hiermee in zijn levensonderhoud voorzien. Verder heeft hij een koopwoning en een pand dat verhuurd wordt.

Slecht nieuws

De aflossing ging ongeveer 1 jaar goed (niet te vergeten: hiervan waren dan wel 4 maanden aflossingsvrij). Maar het nieuwe jaar 2018 begon slecht. Er volgende een update (de volledige tekst vind je hier – namen zijn echter vanwege respect voor privacy weggelaten).

Al op 17 januari 2018 volgde informatie waaruit bleek hoe de situatie zou worden afgewikkeld. De volledige tekst (zonder namen) vind je hier, maar kortgezegd komt het er op neer dat de termijnen 12 t/m 30 werden afgelost (dat was begin 2018 tot en met juli 2019 – dus tot ruim een jaar vooruit). Voor het resterende deel was een betaalafspraak overeengekomen die tot op heden is nagekomen.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het project Wigi erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade “goedgemaakt” zou worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Wigi en had ik dus naast Wigi geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten kunnen ook met een sisser aflopen.

Risicospreiding

Belangrijke les voor investeerders (en ondernemers!) is dus dat mooie prognoses geen enkele garantie bieden. Het kan evengoed tegenzitten. Wat mijns inziens goed is om te bedenken (als investeerder) is dat het lopen van risico en het missen van rendement niet alleen pijnlijk is voor de investeerder. Wanneer de investeerder zijn risico goed heeft gespreid (!) is het leed best te overzien. In de brief van de ondernemers kun je lezen welke impact de situatie op de ondernemers en hun gezin heeft. Die impact is veel groter dan het missen van een stukje rendement of (worst case) het afschrijven van een deel van de investering in een crowdfunding project. Kijk dus niet alleen door de bril van een investeerder, maar probeer ook door de bril van een ondernemer te kijken. Een “mislukt” project is voor niemand prettig.

De toegezegde termijnen Wigi sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Verbeterpunt

Wél heb ik een punt waarvan ik vind dat er verbetering mogelijk is.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Tony Cohen

Tony Cohen

Tony Cohen is een ander voorbeeld van een crowdfund project met betalingsachterstand. Collin Crowdfund bood via het project Tony Cohen kans op 7,5% rendement tijdens een looptijd van 48 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een designerlabel met internationale allure, bovendien mét ruime ervaring als ondernemer.

Bij een designerlabel hoort natuurlijk ook een pitch met allure:

En toen ging het mis

Ik schreef in op dit crowdfund project en oktober 2016 ging het project ook daadwerkelijk van start. Maar na aflossing van de eerste 14 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er in januari 2018 ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . Wij hebben de rente en aflossing voor de maanden november en december van Tony Cohen nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van december niet op uw rekening-courant bijschrijven. De feitelijke bestuurders, de heer mr drs Arjan Evers Mrc (Algemene bedrijfsvoering) en de heer Tony Cohen (Creatief directeur) hebben hun activiteiten gestaakt. Wij staan in contact met de Jens Participatie B.V. (100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. en mededebiteur) om tot een oplossing te komen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Of het nu gaat om kleine en startende of grotere en gevestigde merken: er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap de risico’s

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

De stemronde

Het eerstvolgende dat de investeerders vernamen was een mail op 30 april 2018 waarin een stemronde werd aangekondigd over een mogelijke oplossing. Die oplossing kwam kort gezegd neer op een aflossingsvrije periode van 10 maanden en een verlenging van de totale looptijd. Ben je geïnteresseerd in de details van de oplossing? Kijk dan hier . . .

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 98% het eens met het voorstel. Slechts 2% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 2% dan voor ogen had, maar dat zal wel voor altijd een raadsel blijven.

Opgelost

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Tony Cohen tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het crowdfund project Tony Cohen erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade die je lijdt “goedgemaakt” zou kunnen worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Tony Cohen en had ik dus naast Tony Cohen geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de volledige waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, de totale looptijd wordt verlengd, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten (defaults) kunnen ook met een sisser aflopen.

De toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Radiostilte bij Collin Crowdfund

Note: hoewel ik inhoudelijk tevreden ben met de geboden oplossing, vind ik dat 4 maanden radiostilte naar de investeerders erg lang is. Tussen de eerste melding van 5 januari en de stemronde van 30 april werd geen enkele update vanuit Collin Crowdfund verstrekt over de betalingsachterstand in het project Tony Cohen. Een mail vanuit mij naar Collin Crowdfund waarin ik dit punt ter sprake bracht bleef ook onbeantwoord. Bovendien vind ik het getuigen van weinig “zorg” naar de investeerders wanneer zij  pas in januari worden geïnformeerd over het feit dat rente en aflossing voor de maanden november en december nog niet waren ontvangen. In mijn ogen kan dat veel beter. Het valt me ook op dat de informatievoorziening vanuit Collin Crowdfund zeer karig is in vergelijk met andere platforms. FundingCircle heeft bijvoorbeeld betreffende betalingsachterstanden in haar voorwaarden staan “Verder ontvangt u eenmaal per maand een overzicht van de betreffende leningen en korte omschrijving van de voortgang”. Daar kan Collin Crowdfund wat mij betreft dus nog wat van leren.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Risico Spreiding

Risico Spreiding

Het is al eerder benadrukt: het belang van risicospreiding. Wanneer je besluit om te investeren in crowdfunding, dan ben je op de hoogte van het feit dat dit niet zonder risico is. Dat publieksfinanciering niet louter succesverhalen betreft kun je bijvoorbeeld ook in dit bericht (van 2015) lezen. Reken jezelf niet rijk! En risico verkleinen (of het impact van risico’s verlagen) is dan ook het meest belangrijke onderdeel van een goede strategie.

Wanneer je € 1.000 beschikbaar hebt om te investeren in crowdfunding, dan zou je dat theoretisch kunnen doen door 1 project uit te kiezen van 60 maanden en een rente van 8%. In dat geval is de verwachting dat je maandelijks € 20,28 zult ontvangen. Na 60 maanden heb je dus € 1.216,58 ontvangen en € 216,58 daarvan is het rendement. Maar . . .  wanneer na 30 maanden het project betalingsachterstand oploopt ziet de wereld er anders uit. Stel dat er na die eerste 30 maanden geen enkele betaling meer zou worden uitgevoerd, dan heb je slechts € 608,29 ontvangen. In plaats van het rendement waar je op hoopte, maak je nu een verlies van € 391,71.

Wed nooit op slechts één paard

Zou je echter de beschikbare € 1.000 hebben verdeeld over 10 projecten van elk € 100, dan was het risico veel kleiner geweest. Of zou de kans groot zijn dat alle 10 de projecten op een fiasco uitdraaien? Stel dat alle projecten 8% rendement boden. En dat 2 projecten elke na 20 maanden volledig zouden stoppen met betalen. Wat is daar het effect dan van?

In dat geval zijn er 8 projecten met een investering van € 100. De maandelijkse betalingen van elk € 2,03 leveren na 60 maanden een saldo op van 8 * 60 * € 2,03 = € 973,27. De andere 2 projecten leverden slechts 20 maanden elk € 2,03 op. Dat is dus 2 * 20 * € 2,03 = € 81,11. In totaal ontving je dus € 973,27 +  € 81,11 = € 1.054,38. Ondanks het gedeeltelijke verlies van 2 projecten is er nog altijd een rendement van € 54,38. iets meer dan 2,1%. Of je hier nu tevreden mee bent of niet . . .  een rendement van 2,1% is nog altijd meer dan het rendement op een spaarrekening. En sowieso is deze 2,1% rendement beter dan het eerder berekende verlies van € 391,71 – want het ging hier om risicospreiding.

Bevorderen spreiding

Een platform kan spreiding bevorderen. FundingCircle stelt bijvoorbeeld een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000. Deze limiet dient om spreiding over verschillende projecten te bevorderen. Geldvoorelkaar, Collin Crowdfund en Horeca Crowdfund hanteren deze limiet niet. Wél is ieder platform (tenminste bij vrijstelling of vergunning via AFM) er aan gehouden voor particuliere investeerders een limiet van € 80.000 op de totaal uitstaande  investering per platform aan te houden (of maximaal € 160.000 via een en/of rekening).

Methoden

Spreiden kan op meerdere manieren. “Hoe meer manieren, hoe beter” lijkt geen slecht advies te zijn. Je zou als volgt kunnen spreiden:

  • Meerdere platforms.
  • Meerdere risicoklassen.
  • Meerdere rentepercentages.
  • Meerdere looptijden van de projecten.
  • Meerdere branches.
  • Meerdere leeftijden van de onderneming.
  • Meerdere plaatsen, regio’s of zelfs landen.
Wees realistisch . . .

. . . en denk nooit in termen als “veilig crowdfunden”. Denk in termen als “crowdfunden met zo min mogelijk risico”. En span je vervolgens in om dat consequent toe te passen.

Burger Freak – De oplossing

Burger Freak

Je kon hier al lezen dat Burger Freak een voorbeeld is van een negatief crowdfund project: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit en ontving ik een informerende e-mail van Collin Crowdfund:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van  ikaugustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Het verdere verloop

In november 2017 volgende er een update per mail: kort samengevat werd hier uitgelegd dat sinds de start van Burger Freak de omzet was gestagneerd en onvoldoende bleek om de kosten te kunnen voldoen. De ondernemen zou stappen ondernemen om het bedrijf te verkopen, maar de verwachting was al dat de opbrengst daarvan onvoldoende zou zijn om de volledige schuld bij de investeerders af te kunnen lossen. Klik hier indien je geïnteresseerd bent in de volledige tekst van het bericht.

In januari 2018 werd er een nieuwe update verzonden. Qua inhoud was de strekking gelijk aan de situatie in november 2017. Nog altijd in gesprek, nog altijd verkoopplannen én de verwachting dat de opbrengst daarvan onvoldoende zou zijn om de volledige schuld bij de investeerders af te kunnen lossen. Klik hier indien je geïnteresseerd bent in de volledige tekst van deze update.

De stemronde

In maart volgde er een voorstel. Over dat voorstel werd gestemd door alle investeerders. De uitgebrachte stemmen werden gewogen naar rato van de investering. Zonder heel diep in de details te duiken, kwam het voorstel uiteindelijk neer op een afschrijving van bijna 30%. Klik hier indien je toch geïnteresseerd bent in de details en de volledige tekst van het voorstel wilt lezen.

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 97% het eens met het voorstel. Slechts 3% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 3% van de investeerders (die tegen het voorstel stemden) dan voor ogen had, maar dat zal wel altijd een raadsel blijven.

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima verlopen en prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Burger Freak tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat Burger Freak mijn enige project was geweest. In dat geval was mijn financiële schade dus (bijna) 30% geweest. Had ik bijvoorbeeld € 1.000 geïnvesteerd in Burger Freak én had ik naast Burger Freak geen andere crowdfunding projecten lopen, dan was mijn schade in dit voorbeeld ongeveer € 300 en ook (bijna) 30% van mijn portefeuille geweest. Dat is zonder meer een slecht rendement.

Risicospreiding

Maar . . . gelukkig was Burger Freak niet mijn enige project. Al vanaf de eerste dagen (in 2016) dat ik bezig was met crowdfunding, had ik besloten mijn risico te spreiden. En dus is Burger Freak “maar” een deel van mijn crowdfunding vermogen. En daarmee is de schade zeer beperkt en dus acceptabel. Om het maar direct in verhouding te zetten: de 30% afschrijving komt in mijn portefeuille van dat moment overeen met 0,33% afschrijving. De afschrijving op Burger Freak verminderde het rendement van die betreffende maand met 41%. Maar dat is dus maar één maand en nog altijd ontving ik in diezelfde maand meer rente dan dat ik ooit op een spaarrekening zou hebben ontvangen. Dat is voor mij nog altijd een goed rendement.

De toegezegde termijnen Burger Freak sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Burger Freak sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Burger Freak

Burger Freak

Burger Freak is een ander voorbeeld van een crowdfund project in de Horeca branche. Zo’n 31% van mijn totale investering zit in Horeca. Daarmee maakt de Horeca branche ook direct het grootste deel uit van mijn crowdfund vermogen. De tweede plaats beslaat “slechts” 11%. Dus voor mij is Horeca een zeer interessant gebied.

Burger Freak is echter ook een voorbeeld van een negatief crowdfund project. Daarmee kan ik dus ook direct stellen dat de branche die wellicht favoriet lijkt in mijn portefeuille ook weer niet gezien mag worden als de garantie voor succes. Collin Crowdfund bood via Burger Freak kans op 9% rendement tijdens een looptijd van 60 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een jonge enthousiaste ondernemer, bovendien mét ervaring als ondernemer en ervaring in de Horeca.

Het kan snel verkeren

Ik schreef in op dit crowdfund project en februari 2017 ging het project ook daadwerkelijk van start. Wat ik nooit verwacht had, gebeurde wel: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van augustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap het risico

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

Hoe werd dit opgelost? Lees hier meer . . .

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.