APOC Aviation

APOC Aviation

APOC Aviation is een voorbeeld van een – in positieve zin – opvallend crowdfunding project. Of eigenlijk moet ik zeggen projecten. Want APOC Aviation is een regelmatig terugkerende partij. De eerste keer was in November 2016. APOC (Aircraft Part-Out Company) is een onderneming die zich bezighoudt met de levering van reserve-onderdelen voor vliegtuigen uit demontage van vliegtuigen die door vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen uit de vaart zijn genomen. APOC koopt vliegtuigen, laat deze demonteren en verkoopt vervolgens de onderdelen.

Gate E – NOW BOARDING

In November 2016 stapte ik samen met de andere passagiers aan boord van het eerste crowdfunding project voor APOC Aviation (Project E). Het concept van APOC Aviation sprak mij aan. En het vooruitzicht – looptijd 24 maanden, rente 8% aflossingsvrij – was eveneens aantrekkelijk. Hoewel aflossingsvrij niet mijn eerste voorkeur geniet (hier lees je waarom), ging ik bij APOC Aviation overstag. Bij de looptijd stond een opvallende note:  “De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC Project E B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat de geldnemer kan besluiten eerder af te lossen, zal de investeerder echter altijd minimaal rente over 12 maanden ontvangen, ook indien APOC Project E B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 7 maanden af te lossen“.

Om kort te gaan: eind april 2017 ontving ik de eerste (driemaandelijkse) rente. En al in mei 2017 werd de vloeiende landing ingezet en ontving ik de volledige aflossing vermeerderd met 3x de kwartaalrente (zodat minimaal rente over 12 maanden werd ontvangen). Dit is dus een schoolvoorbeeld van een succesvol crowdfunding project (voor zowel de investeerder als de ondernemer).

Gate F – Nog een keer

Het zal je niet verbazen dat ik weer geïnteresseerd was toen Geldvoorelkaar in diezelfde maand ook aankondigde dat APOC Aviation een nieuw – en vergelijkbaar – project zou lanceren. Wederom  looptijd een vlucht van 24 maanden, rente 8% aflossingsvrij. Ditmaal was de toelichting “De rente wordt per kwartaal uitbetaald. De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC PROJECT F B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat APOC PROJECT F B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de leninggever echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen, ook indien APOC PROJECT F B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 4 maanden af te lossen“. Iets minder goed dan het eerste project, maar nog altijd een positief teken en goed voor zowel investeerder als ondernemer.

Voor Q3 en Q4 2017 ontving ik telkens de (driemaandelijkse) rente. En al in februari 2018 werd de kist weer aan de grond gezet en ontving ik de volledige aflossing (aangezien het minimum van  rente over 6 maanden reeds was ontvangen, werd dit niet meer vermeerderd). Maar evengoed was ook dit weer een schoolvoorbeeld van een succesvol crowdfunding project.

Gate J – En . . .  nóg een keer

Ook het project dat in oktober 2017 van start ging, stapte ik in. Wederom  een looptijd van 24 maanden, rente 8% en aflossingsvrij. De toelichting was gelijk aan het tweede project, dus: “Ondanks dat APOC PROJECT J B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de leninggever echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen”. Dit project loopt tot op heden conform het betalingsschema. De eerste betaling (maart 2018) betrof de (driemaandelijkse) rente, de tweede betaling (juni 2018) is eveneens keurig op tijd ontvangen. De rest van het verloop moeten we natuurlijk afwachten – ik heb nog steeds geen glazen bol – maar het zal duidelijk zijn dat APOC Aviation wel een club is waar ik vertrouwen in heb.

Gate L

Het vierde project (Project L) van december 2017 heb ik gemist. Dat dan weer wel. Er werd 1.65 miljoen euro opgehaald in 42 minuten. Je kunt er ook niet altijd bij zijn. Maar wellicht treffen we elkaar in de toekomst nog eens.

Aflossingen

Annuïteit

Aflossing van crowdfunding projecten gebeurt vaak (maar dus niet “altijd”) op basis van annuïteit. Hierbij ontvang je maandelijks een vast bedrag gedurende de looptijd van het project. Welk bedrag dat is, kun je zelf uitrekenen. Excel is hierbij een prachtig hulpmiddel. De variabelen die je nodig hebt om de berekening te kunnen maken zijn het investeringsbedrag, de rente en de looptijd in maanden.

Calculatie annuïteit

Stel: je investeert € 1.000 en ontvangt een rente van 7% gedurende een looptijd van 48 maanden. Het vaste bedrag dat je gedurende de looptijd ontvangt is in Excel te berekenen via de formule =BET(7%/12;48;-1000). In Engels-talige versies van Excel gebruik je de functie PMT() in plaats van BET(). De uitkomst laat zien dat de maandelijkse aflossing € 23,95 bedraagt.

Wil je de verdeling tussen rente en aflossing weten? Dan bereken je eerst de rente  over een openstaande saldo (in maand 1 is dat natuurlijk € 1.000). De calculatie van  7% / 12 * € 1.000 levert € 5,83 op. En dus bedraagt de aflossing in de eerste maand € 23,95 – € 5,83 = € 18,11. Dan weet je ook direct dat het resterende (nog af te lossen) saldo € 981,89 bedraagt.

Daarna is de rente over periode twee ook te berekenen:  de calculatie van  7% / 12 * € 981,89 levert € 5,73 op. En dus bedraagt de aflossing in de eerste maand € 23,95 – € 5,83 = € 18,11. Dan weet je ook weer dat het resterende (nog af te lossen) saldo na de eerste twee aflossingen nog € 981,78 bedraagt.

Duidelijk is nu dat bij annuïteit elke maand een zelfde bedrag ontvangen wordt, maar iedere maand de rente iets afneemt en de aflossing iets toeneemt. Eventuele verrekening van kosten voor het crowdfunding platform  (die van de maandelijkse betaling afgetrokken worden) hebben natuurlijk ook invloed, waardoor de maandelijkse betaling wellicht níet altijd hetzelfde bedrag is.

Aflossingsvrij

Bij een aflossingsvrije lening wordt er – afhankelijk van de looptijd van de lening – tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de volledige schuld dan in één keer afgelost. Aflossingsvrije projecten kom ik iets minder vaak tegen dan annuïteit, maar ze zijn er wel (bijvoorbeeld hier en in de vorm van obligaties hier). Ik geef de voorkeur aan annuïtaire producten. Maar er zijn voor mij 2 belangrijke verschillen tussen aflossingsvrij en annuïtair. Aflossingsvrije projecten leveren meer rente (in absolute zin) op dan annuïtaire projecten. Een aflossingsvrij project van € 1.500 levert in 24 maanden bij 8% rente een rentebedrag van € 240 op. Uiteraard betekent de volledige aflossing aan het eind van de looptijd dat tussentijds her-investeren niet mogelijk is (of hooguit is her-investeren van de uitgekeerde rente mogelijk). Een annuïtair project met dezelfde investering, rentepercentage en looptijd levert in 24 maanden een rentebedrag van € 128,18 op. Hier is tussentijds her-investeren van de aflossingen en rente natuurlijk wél mogelijk. Consequentie is dus ook dat het risico van een aflossingsvrij project gedurende de hele looptijd  gelijk (hoog) blijft. Er wordt immers niets afgelost en tot op de laatste dag kun je de hele inleg kwijtraken. Het risico van een annuïtair project neemt bij elke aflossingstermijn af. Naarmate het project vordert kun je steeds minder van het geïnvesteerde vermogen kwijtraken.

Het risico neemt af bij annuïtaire aflossing

Gaat een ondernemer (bij een looptijd van 24 maanden) na 12 maanden failliet, dan loopt de investeerder bij een aflossingsvrij project het risico 100% van zijn investering te verliezen. Gaat een ondernemer (bij een looptijd van 24 maanden) na 12 maanden failliet, dan loopt de investeerder bij een annuïtair project het risico (ongeveer) 50% van zijn investering te verliezen.

Conclusie

Wanneer je niet al te actief wilt zijn (met her-investeren), maar wél de grootste vermogensgroei wilt behalen, zouden aflossingsvrije producten aan kunnen spreken. Echter, bij een strategie (zoals de mijne) van risicospreiding en actief her-investeren zijn annuïtair projecten aantrekkelijker.