Wigi

Wigi

In december 2016 stapte ik via Geldvoorelkaar in crowdfunding project WiGi (waar iedereen graag inkoopt). Een leuk rendement: 10% bij een looptijd van 60 maanden trok mij over de streep. De pitch was uitermate optimistisch (maar welke pitch is dat nou niet?): “Wij voorzien dat we heel snel groeien en willen daarom snel geld ophalen“. De financiering zou worden aangewend voor groei: “Ondanks dat wij een startup zijn, hebben wij reeds 17 contracten met leveranciers”.  De geprognosticeerde omzet was (te?) geweldig:

2016
€ 87.500,-
2017
€ 3.572.000,-
2018
€ 9.838.000,-
2019
€ 18.930.000,-

Ervaring leek er ook volop te zijn: de ene ondernemer had/heeft 2 horecazaken die succesvol zijn en waar een vast inkomen uit gegenereerd wordt. Tevens zijn er inkomsten uit verhuur van een appartement en beschikt hij over een koopwoning. De andere ondernemer had vorig jaar zijn aandelen van zijn voormalig bedrijf verkocht aan zijn compagnon en kan/kon hiermee in zijn levensonderhoud voorzien. Verder heeft hij een koopwoning en een pand dat verhuurd wordt.

Slecht nieuws

De aflossing ging ongeveer 1 jaar goed (niet te vergeten: hiervan waren dan wel 4 maanden aflossingsvrij). Maar het nieuwe jaar 2018 begon slecht. Er volgende een update (de volledige tekst vind je hier – namen zijn echter vanwege respect voor privacy weggelaten).

Al op 17 januari 2018 volgde informatie waaruit bleek hoe de situatie zou worden afgewikkeld. De volledige tekst (zonder namen) vind je hier, maar kortgezegd komt het er op neer dat de termijnen 12 t/m 30 werden afgelost (dat was begin 2018 tot en met juli 2019 – dus tot ruim een jaar vooruit). Voor het resterende deel was een betaalafspraak overeengekomen die tot op heden is nagekomen.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het project Wigi erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade “goedgemaakt” zou worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Wigi en had ik dus naast Wigi geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten kunnen ook met een sisser aflopen.

Risicospreiding

Belangrijke les voor investeerders (en ondernemers!) is dus dat mooie prognoses geen enkele garantie bieden. Het kan evengoed tegenzitten. Wat mijns inziens goed is om te bedenken (als investeerder) is dat het lopen van risico en het missen van rendement niet alleen pijnlijk is voor de investeerder. Wanneer de investeerder zijn risico goed heeft gespreid (!) is het leed best te overzien. In de brief van de ondernemers kun je lezen welke impact de situatie op de ondernemers en hun gezin heeft. Die impact is veel groter dan het missen van een stukje rendement of (worst case) het afschrijven van een deel van de investering in een crowdfunding project. Kijk dus niet alleen door de bril van een investeerder, maar probeer ook door de bril van een ondernemer te kijken. Een “mislukt” project is voor niemand prettig.

De toegezegde termijnen Wigi sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Verbeterpunt

Wél heb ik een punt waarvan ik vind dat er verbetering mogelijk is.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.