Te laat

Te laat

Van andere investeerders hoor ik nog wel eens de klacht dat de projecten zo snel zijn volgeschreven.  Wie wil investeren via crowdfunding moet alert zijn. crowdfundmarkt meldt in 2016 al dat 55 procent van de crowdfunding-projecten binnen 24 uur is volgeschreven. Van de 64 onderzochte projecten, gepubliceerd in augustus 2016, waren 35 projecten binnen één dag ‘gefund’. In veel gevallen hebben potentiële investeerders zelfs minder dan een uur om een afweging te maken tussen het risico en het rendement van een aangeboden project.

Om diezelfde reden zag AFM in 2017 gevaar: AFM zag risico’s voor crowdfunding-investeerders door schaarste projecten en onvoldoende transparantie. Daardoor werden de voorschriften aangescherpt. Alle projectinformatie moet sindsdien 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar zijn. Maar nog altijd is het een kwestie van vraag en aanbod. De belangstelling bij investeerders is zó groot dat veel projecten nog steeds heel snel (na openstelling) zijn volgeschreven.

Ook ik grijp er wel naast. Ik had me gisteren voorgenomen om in een bepaald project te stappen. Daar had ik zelfs een reminder voor gezet: mijn telefoon waarschuwde me 15 minuten van tevoren. Ik was echter wat laks en ging pas een uur later daadwerkelijk kijken op de website van het crowdfunding platform. Te laat – het project was alweer volgeschreven.