Strategie verfijnen

Strategie verfijnen – Ervaring is pas echt iets waard, wanneer je in staat bent om de nieuw opgedane kennis toe te passen. Soms staat dit gelijk aan “door schade wijs geworden”, waarvan ik hier een voorbeeld gaf.

Vandaag heb ik een nieuw element aan mijn strategie toegevoegd. “Spreiden, spreiden, spreiden” is natuurlijk bij elke crowdfund-investeerder al lang het belangrijkste element in de strategie. Kijkend naar mijn portefeuille viel het me daarom op dat met name een tweetal projecten qua omvang van de investering (en het nog openstaande saldo) met kop en schouders boven de rest uitstak. Risicospreiding betekent natuurlijk dat de investeringen in crowdfunding gespreid zijn op een manier dat de financiële gevolgen van een mislukt project door de rest van de portefeuille gedragen wordt. Uiteraard werkt dit het best wanneer de afzonderlijke projectinvesteringen (ongeveer) gelijk van omvang zijn. En hier zou aan toegevoegd kunnen worden dat die projectomvang kleiner zou moeten zijn bij een groter risico, terwijl de omvang wat groter zou mogen zijn bij een kleiner risico.

Vandaag heb ik een absolute bovengrens gedefinieerd voor de investering die ik bereid ben te doen per project. In onderstaande afbeelding is dat de groene lijn die je ziet lopen. Dat is dan de grens bij een “normaal” risico. Wil ik investeren in een project met een groter risico, dan moet ik met het te investeren bedrag dus een eindje onder die grens gaan zitten.

Op dit moment zitten er dus 5 projecten boven de grens die ik voor projecten in mijn portefeuille definieerde.

Mijn portefeuille zal “vanzelf” herstellen. Dat is een kwestie van tijd. Op de 5 projecten die nu boven mijn investeringsgrens zitten, wordt in 3 gevallen elke maand iets afgelost. Na verloop van tijd zal het openstaande saldo van die projecten dus netjes binnen de grenzen vallen. Voor 2 van de projecten (nummer 3 en 4 in de rij) zal dat iets anders lopen. Dit zijn namelijk aflossingsvrije projecten. Hier wordt dus niet op afgelost en ik moet gewoon wachten tot respectievelijk oktober 2019 en augustus 2021 om de aflossing te ontvangen. Geen ramp – het is zoals het is.

Wat je ook ziet is dat 3 van deze 5 “grens-overschrijdende” projecten (001, 002 en 004) behoren tot mijn eerste investeringen (medio 2016). Ik herken hier dus ook onervarenheid en over-enthousiasme in. Inmiddels voorzien de andere projecten voor dekking als er wat mis gaat met deze vroege investeringen. Maar in het begin van mijn portefeuille was dat natuurlijk nog niet het geval. Dus in de tijd dat mijn portefeuille uit een stuk of 10 projecten bestond, liep ik relatief veel risico en was er nog absoluut geen sprake van een goede risico-spreiding.

Het goede nieuws is verder nog dat op de tweede grootste investeringen (001 en 036) inmiddels respectievelijk 42% en 22% is afgelost. Het risico is dus al behoorlijk minder geworden en vooralsnog vertoont het betaalgedrag van de betreffende ondernemers geen haarscheuren. Met recht “so far, so good” dus.

Bovendien is mijn verwachting dat project 047 vervroegd zal worden afgelost. Ik schat zelf in dat de kans hierop erg groot is en dat dit dan nog dit jaar zal gebeuren. De betreffende ondernemer heeft inmiddels een track-record van vervroegde aflossingen opgebouwd. In ieder geval is dit zeker geen ondernemer waar ik twijfels heb over zijn mogelijkheden en intentie om aan de betalingsverplichtingen te (blijven) voldoen.

Op deze wijze blijf ik mijn strategie toetsen en bij-stellen. Mijn advies is om af en toe naar je portefeuille te kijken en je af te vragen of het beeld dat je krijgt voldoende strookt met je strategie. En vraag je dan ook af of je elementen in je portefeuille ziet die strijdig zijn met het concept van risicospreiding. Want bij crowdfunding hoort natuurlijk dit mantra: “spreiden, spreiden, spreiden“.