Risico Spreiding

Risico Spreiding

Het is al eerder benadrukt: het belang van risicospreiding. Wanneer je besluit om te investeren in crowdfunding, dan ben je op de hoogte van het feit dat dit niet zonder risico is. Dat publieksfinanciering niet louter succesverhalen betreft kun je bijvoorbeeld ook in dit bericht (van 2015) lezen. Reken jezelf niet rijk! En risico verkleinen (of het impact van risico’s verlagen) is dan ook het meest belangrijke onderdeel van een goede strategie.

Wanneer je € 1.000 beschikbaar hebt om te investeren in crowdfunding, dan zou je dat theoretisch kunnen doen door 1 project uit te kiezen van 60 maanden en een rente van 8%. In dat geval is de verwachting dat je maandelijks € 20,28 zult ontvangen. Na 60 maanden heb je dus € 1.216,58 ontvangen en € 216,58 daarvan is het rendement. Maar . . .  wanneer na 30 maanden het project betalingsachterstand oploopt ziet de wereld er anders uit. Stel dat er na die eerste 30 maanden geen enkele betaling meer zou worden uitgevoerd, dan heb je slechts € 608,29 ontvangen. In plaats van het rendement waar je op hoopte, maak je nu een verlies van € 391,71.

Wed nooit op slechts één paard

Zou je echter de beschikbare € 1.000 hebben verdeeld over 10 projecten van elk € 100, dan was het risico veel kleiner geweest. Of zou de kans groot zijn dat alle 10 de projecten op een fiasco uitdraaien? Stel dat alle projecten 8% rendement boden. En dat 2 projecten elke na 20 maanden volledig zouden stoppen met betalen. Wat is daar het effect dan van?

In dat geval zijn er 8 projecten met een investering van € 100. De maandelijkse betalingen van elk € 2,03 leveren na 60 maanden een saldo op van 8 * 60 * € 2,03 = € 973,27. De andere 2 projecten leverden slechts 20 maanden elk € 2,03 op. Dat is dus 2 * 20 * € 2,03 = € 81,11. In totaal ontving je dus € 973,27 +  € 81,11 = € 1.054,38. Ondanks het gedeeltelijke verlies van 2 projecten is er nog altijd een rendement van € 54,38. iets meer dan 2,1%. Of je hier nu tevreden mee bent of niet . . .  een rendement van 2,1% is nog altijd meer dan het rendement op een spaarrekening. En sowieso is deze 2,1% rendement beter dan het eerder berekende verlies van € 391,71 – want het ging hier om risicospreiding.

Bevorderen spreiding

Een platform kan spreiding bevorderen. FundingCircle stelt bijvoorbeeld een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000. Deze limiet dient om spreiding over verschillende projecten te bevorderen. Geldvoorelkaar, Collin Crowdfund en Horeca Crowdfund hanteren deze limiet niet. Wél is ieder platform (tenminste bij vrijstelling of vergunning via AFM) er aan gehouden voor particuliere investeerders een limiet van € 80.000 op de totaal uitstaande  investering per platform aan te houden (of maximaal € 160.000 via een en/of rekening).

Methoden

Spreiden kan op meerdere manieren. “Hoe meer manieren, hoe beter” lijkt geen slecht advies te zijn. Je zou als volgt kunnen spreiden:

  • Meerdere platforms.
  • Meerdere risicoklassen.
  • Meerdere rentepercentages.
  • Meerdere looptijden van de projecten.
  • Meerdere branches.
  • Meerdere leeftijden van de onderneming.
  • Meerdere plaatsen, regio’s of zelfs landen.
Wees realistisch . . .

. . . en denk nooit in termen als “veilig crowdfunden”. Denk in termen als “crowdfunden met zo min mogelijk risico”. En span je vervolgens in om dat consequent toe te passen.