Rekening-courant

Rekening-courant

Ik steek het niet onder stoelen of banken: het werken met rekening courant (Collin Crowdfund is het enige platform in mijn portefeuille dat hier gebruik van maakt) vind ik erg onprettig en bovendien unfair. De investering moet direct bij het inschrijven op een project via die tussenrekening naar Collin Crowdfund overgemaakt worden. Bij verreweg de meeste (maar niet “alle”) andere platforms wordt de investering pas door de investeerder overgemaakt zodra het project volgeschreven is.

Niet renderend vermogen

Over positieve saldi op de rekening-courant zegt het platform zelf: “U kunt uw saldo opnemen via ‘Mijn Collin’ of opnieuw investeren in een nieuwe leningaanvraag. Als uw gelden 60 dagen onaangeroerd op uw Collin rekening courant staan, worden deze automatisch overgemaakt naar uw betaalrekening bij uw bank”. Collin Crowdfund zou toch moeten snappen dat 60 dagen vermogen zonder rentevergoeding niet echt redelijk klinkt voor investeerders? Wél voor Collin Crowdfund natuurlijk.

HOGE Kosten, LAGE OPBRENGSTEN

Het platform geeft bovendien aan dat een andere manier van werken (dus net als andere platforms) erg kostenverhogend werkt en dat zij dit niet door willen belasten richting de klanten. Wat dan wel weer jammer is, is dat Collin Crowdfund (van de 6 tot 8 platforms waar ik mee werk) het laagste rendement behaalt (bron), het hoogste percentage achterstand heeft en tot slot het hoogste percentage afgeboekt.

Her-investeren

De andere reden (door het platform genoemd) is dat “dit niet past in de visie van Collin Crowdfund waarin investeerders het bedrag eventueel kunnen herinvesteren”. Nou ben ik een fan van her-investeren, maar ik wil dan wel graag zelf bepalen of die her-investering bij Collin Crowdfund gebeurt of wellicht bij een ander platform. Bovendien rekent het platform zelf met de volgende gemiddelden: 7,77 % rente, gemiddelde investering € 1.210 en gemiddeld aantal investeringen 12. De gemiddelde looptijd kon ik niet vinden, maar ik verwacht dat die rond de 55 maanden ligt. Maakt niet zoveel uit. De gemiddelde investeerder zal dus maandelijks € 314,64 bijgeschreven krijgen op zijn rekening-courant. De minimale investering bij Collin Crowdfund is € 500,- per investeringskans. De investeerder zal dan dus ook inderdaad zo ongeveer die 60 dagen moeten wachten totdat er voldoende is ontvangen om die her-investering waar Collin op aast ook daadwerkelijk te kunnen doen. Zo wordt eigenlijk – geredeneerd vanuit rendement op uitstaand vermogen – de looptijd van een project telkens met 60 dagen verlengd. En zoals gezegd: 60 dagen vermogen uitzetten zonder rentevergoeding is niet redelijk. Wat dit nou werkelijk betekent? Ik deed de meting.

Onoverzichtelijk

Tot slot werkt de rekening-courant onoverzichtelijk. De meeste andere platforms schrijven de uitbetalingen dus direct over naar mijn bankrekening. Mijn bankrekening houd ik frequent in de gaten en ik zie dus in één oogopslag wat-er-door-welk-platform is overgemaakt. Behalve (in mijn portefeuille) bij Collin Crowdfund. Een automatisch bericht over die bijschrijving op rekening-courant wordt ook niet verstuurd. Dus ik zal zelf met regelmaat moeten inloggen en kijken of er wel-of-geen uitbetaling heeft plaatsgevonden vanuit Collin Crowdfund. En zo ja, dan moet ik zelf die uitbetaling overboeken naar mijn bankrekening (anders gebeurt dat pas na 60 dagen). Enfin, je zult snappen dat ik heel erg blij ben dat niet alle platforms werken op de manier zoals Colling Crowdfund werkt.