Looptijd

Looptijd = geduld hebben

Het geld dat ik gebruik om in crowdfunding te investeren, ga ik telkens langdurig missen. Looptijden variëren (in mijn portefeuille) van 12 tot 120 maanden. Gemiddeld gaat het om 56,67 maanden. Tussentijds is mijn inleg onder geen beding bereikbaar. Via maandelijkse aflossing komt mijn inleg mondjesmaat terug. Bij aflossingsvrije projecten krijg ik dat zelfs pas aan het einde van de looptijd terug. Zelfs wanneer ik zou komen te overlijden, zullen mijn erfgenamen het moeten doen met de maandelijkse uitkeringen van aflossing en rente.

Dus ook hiervoor geldt: bezint eer ge begint.

Veilig

Dit heeft echter ook zo zijn voordelen: afgezien van de risico’s die ik loop als investeerder, is het spaargeld veilig uitgezet. Een bankrekening kan met wat fantasie geplunderd worden (rente levert het sowieso niet op). Investering in kostbare objecten kan via inbraak en diefstal ontvreemd worden (of beschadigd raken). Een spaarsaldo op een (vrij opneembare) bankrekening kan te lijden krijgen onder een impulsaankoop van mijn eigen zijde (want: hé, ik heb ineens voldoende geld voor die gave fiets, die nieuwe televisie of die onverwacht hoge rekening). Maar geld dat ik investeer in een crowdfunding project is veilig ondergebracht zolang de betreffende onderneming succesvol is.

Relatie tussen looptijd en risico

Mijn gevoel (maar zoals ik bij dit voorbeeld al benadrukte, heb ik daar geen getoetste onderbouwing voor) zegt dat een kortere looptijd mogelijk met een geringer risico overeen zou kunnen komen, omdat de ondernemer dus in staat (b)lijkt om in kortere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De onderneming streeft dus niet per se naar de laagste (maand)last. Je zou kunnen stellen dat de onderneming er naar streeft om zo snel mogelijk weer schuldenvrij te zijn. Dat kan een positief teken zijn. Bovendien is het aannemelijk om te veronderstellen dat een korte(re) looptijd beter is te overzien dan een lange(re) looptijd. Aan de andere kant zou de lening met de kortere looptijd juist weer tot een bepaalde “aflosdruk” kunnen leiden.