Her-investeren

Her-investeren – In deze tekst heb ik laten zien dat her-investeren een belangrijk onderdeel is van mijn crowdfunding strategie. Via een rekenvoorbeeld beargumenteerde ik dat een investering van € 1.000 zonder her-investeren in 60 maanden  € 1.216,58 rente oplevert (bij 8% rente, zonder rekening te houden met kosten), terwijl een strategie van her-investeren in diezelfde 60 maanden € 1.375,19 rente opleverde.

Onderstaande grafiek van mijn portefeuille laat ook nog eens duidelijk zien wat een strategie van her-investeren oplevert.

Het linker gedeelte (lichtgroen) is de ontwikkeling van “Netto Rendement”. Netto rendement wordt gevormd door uitbetaalde rente, minus kosten (platform fee), plus korting (1%CB), minus afschrijvingen (defaults). Je ziet dat het rendement oploopt naarmate mijn portefeuille (het aantal projecten) groeit. Uiterst links September 2016, mijn start van crowdfunding. Het hoogste punt Juni 2018, meer dan 160 projecten.

Op de scheiding tussen links (lichtgroen) en rechts (blauw-groen) bevindt zich het heden (Juni 2018). Links is historisch, rechts is toekomstig.

In het rechter gedeelte (blauw-groen) zie je wat er gebeurt met het netto rendement wanneer ik nu zou stoppen met her-investeren. Wanneer ik na vandaag in geen enkel nieuw project zal stappen, verloopt de toekomst exact zoals het rechter gedeelte toont (dat is exclusief eventuele afschrijvingen – want die ken ik nu nog niet). Mijn portefeuille zal dan dus in ieder geval langzaam maar zeker opdrogen en vanaf medio 2023 niets meer opleveren.