Geografische Spreiding

Geografische Spreiding


Wanneer het aantal crowdfund projecten waaraan je deelneemt toeneemt, kan het leuk zijn om grafisch in beeld te brengen hoe de geografische verdeling van deze projecten er uit ziet. Theoretisch kun je dit ook weer zien als risicospreiding. Ik zeg “theoretisch” omdat in mijn ogen de risico’s van de ene regio ten opzichte van de andere niet veel verschil uitmaakt, zolang je binnen Nederland blijft. Anders wordt het wanneer je in verschillende landen investeert en daar landen tussen zitten met minder stabiele economieën.

In bovenstaande grafiek staat de omvang van de cirkels in relatie met de omvang van de investering (dus in relatie met €’s). De kleur van de cirkels staat in relatie met het rendement (dus met %’s). Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het rentepercentage. Daar is ook wel een ander verband zichtbaar: een hoger rendement staat over het algemeen gelijk aan een hoger risico. De lichtere cirkels (dus de projecten met een lager rendement), zijn over het algemeen iets groter in omvang. De donkere cirkels (dus de projecten met een hoger risico), zijn over het algemeen iets kleiner in omvang. Dat is wél een direct gevolg van risicospreiding. Ik investeerde vaak iets grotere bedragen bij lage risico’s en iets kleinere bedragen bij hogere risico’s.