FundingCircle

FundingCircle

 

FundingCircle is een opvallende partij onder de crowdfunding platforms. Op een aantal punten wijkt FundingCircle af van anderen in mijn portefeuille. Het meest opvallend is wellicht het type projecten. Dit platform biedt bijvoorbeeld rente tot maximaal 18,90% per jaar. Dat is dan na aftrek van de 1% aan kosten die in rekening wordt gebracht. FundingCircle is internationaal en opereert naast Nederland ook in Duitsland, Engeland en Verenigde Staten. Inwoners van Nederland kunnen echter uitsluitend via het Nederlandse platform investeren. Verder is FundingCirle (in mijn portefeuille) het enige platform dat niet per project, verspreid over de maand uitbetaald. FundingCircle betaalt éénmaal per maand voor alle projecten ineens uit.

Lees hier meer over mijn crowdfund ervaringen met FundingCircle.