Fraude

Fraude

Zelf heb ik dit (gelukkig) niet meegemaakt en ook heb ik nog nergens een voorbeeld kunnen vinden van zo’n ervaring door een andere investeerder. Maar wanneer je de risico’s van crowdfunding in beeld brengt, mag je niet voorbijgaan aan de mogelijkheid dat een “ondernemer” fraude pleegt. Een geldvrager heeft nou eenmaal een informatievoorsprong op het platform en de investeerder. De vragende partij kan het er gewoon op wagen en uitzoeken of hij door de screening van het platform kan komen. “Nee” heeft hij en “ja” kan hij krijgen.

Frauderende ondernemer

Daarbij kan belangrijke informatie weggelaten of verdraaid worden. Met een mooi verzonnen verhaal kan hij ervoor zorgen dat investeerders €uro-tekens in hun ogen krijgen en willen investeren in een luchtkasteel. Eenmaal van de grond wordt het geld van de investeerders anders besteed dan bedoeld  of het project gaat wellicht veel minder goed lopen dan de investeerder op basis van de valselijk gegeven informatie had kunnen verwachten.

Frauderend platform

Overigens is de ondernemer niet de enige die fraude zou kunnen plegen. Hoe betrouwbaar is het platform? Zorg ervoor dat je de achtergrond, leeftijd, en reputatie van het crowdfund platform controleert. De vrijstelling of vergunning van AFM voor een platform geeft daarbij al wat houvast. Een in te beelden voorbeeld van fraude is de situatie waarbij het platform de van investeerders ontvangen gelden niet (geheel) door stort naar de geldvragers. Lijkt fraude je erg vergezocht? Lees dan dit eens.

Frauderende investeerder

Tot slot kan natuurlijk een een investeerder fraude plegen. Denk aan het witwassen van geld. Maar aangezien deze site is bedoeld als “door een investeerder, voor een investeerder”, ga ik daar verder aan voorbij.

Conclusie

Wees niet te goed van vertrouwen en bedenk dat er mensen op deze aardbol rondlopen die “alles” uit de kast halen om er zelf beter van te worden. Zodra geld een rol speelt, ligt hebzucht op de loer.

Afgezien van risicospreiding (om de impact van een misser te verkleinen), zijn er mogelijkheden om de kans te verkleinen dat je slachtoffer wordt van fraude:

  • Houd rekening met de leeftijd van een onderneming;
  • Houd rekening met de (online) reputatie van een onderneming;
  • Houd rekening met de branche van een onderneming.