Effectieve rente

Effectieve rente – Op het dashboard van Collin Crowdfund en Knab kwam ik de “gemiddelde rente” tegen. Eerlijk is eerlijk, het duurde even totdat ik doorhad dat hiermee de effectieve rente wordt bedoeld. De rente over het openstaande saldo van een project wordt (meestal) elke maand uitgekeerd. Omdat je na elke uitkering ook rente zou krijgen over de uitgekeerde rente van de voorgaande maand, ligt het rendement, de effectieve rente, eigenlijk hoger dan de nominale rente. Oftewel, dit is het rente-op-rente effect.

Maar . . . dat is theorie en het is heel vreemd om deze effectieve rente in het crowdfunding dashboard te vermelden. Voor een (bank)rekening waar maandelijks rente wordt uitgekeerd en er dus ook daadwerkelijk een rente-op-rente effect is, is dit relevant en correct.

Maar in het geval van crowdfunding wordt helemaal geen rente-op-rente geboden. En sterker nog: Collin Crowdfund (en daardoor helaas ook Knab) werkt met een rekening-courant waar helemaal geen rente over het saldo wordt geboden. Dus die effectieve rente waarmee hier wordt geschermd, is niet realistisch. Iemand zou dus zelfs kunnen beargumenteren dat het vermelden van dit percentage misleidend is. Bij platforms die niet werken met een rekening-courant, zou je nog kunnen verwijzen naar de rente die je mogelijk krijgt op de betaalrekening bij je eigen bank. Maar niet iedere bank keert rente uit over saldi op een betaalrekening (Knab wél) en in geen geval zal die vergelijkbaar zijn met het rentepercentage via crowdfunding. Dat percentage wordt hier echter wel gehanteerd  bij de calculatie van de effectieve rente.

Ik heb het al eerder beargumenteerd, maar ook hier geldt dus weer:  vertrouw niet blind op de meetwaarden van een platform. Bereken (en beredeneer) zelf je resultaat. Leer de cijfers kennen en interpreteren.