Collin Crowdfund

Collin Crowdfund

Collin Crowdfund is een crowdfunding platform voor MKB-bedrijven die alternatieve financiering zoeken middels investeerders. Een opvallend verschil tussen Collin en andere platforms in mijn portefeuille (behalve met Knab, die meelift op de systemen en structuren van Collin) is dat Collin werkt met een rekening-courant. Via deze tussenrekening worden de investeringen, rente en aflossing over en weer geboekt. Bij de andere platforms in mijn portefeuille vinden transacties rechtstreeks met je eigen bankrekening plaats. Alleen bij Collin (en Knab) verloopt dit via de rekening-courant. Wat dat betekent voor een investeerder heb ik hier uitgewerkt.

Zo’n 11% van mijn totale crowdfund investering loopt via Collin crowdfund.

Lees hier meer over mijn ervaringen met Collin Crowdfund.