APOC Aviation

APOC Aviation

APOC Aviation is een voorbeeld van een – in positieve zin – opvallend crowdfunding project. Of eigenlijk moet ik zeggen projecten. Want APOC Aviation is een regelmatig terugkerende partij. De eerste keer was in November 2016. APOC (Aircraft Part-Out Company) is een onderneming die zich bezighoudt met de levering van reserve-onderdelen voor vliegtuigen uit demontage van vliegtuigen die door vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen uit de vaart zijn genomen. APOC koopt vliegtuigen, laat deze demonteren en verkoopt vervolgens de onderdelen.

Gate E – NOW BOARDING

In November 2016 stapte ik samen met de andere passagiers aan boord van het eerste crowdfunding project voor APOC Aviation (Project E). Het concept van APOC Aviation sprak mij aan. En het vooruitzicht – looptijd 24 maanden, rente 8% aflossingsvrij – was eveneens aantrekkelijk. Hoewel aflossingsvrij niet mijn eerste voorkeur geniet (hier lees je waarom), ging ik bij APOC Aviation overstag. Bij de looptijd stond een opvallende note:  “De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC Project E B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat de geldnemer kan besluiten eerder af te lossen, zal de investeerder echter altijd minimaal rente over 12 maanden ontvangen, ook indien APOC Project E B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 7 maanden af te lossen“.

Om kort te gaan: eind april 2017 ontving ik de eerste (driemaandelijkse) rente. En al in mei 2017 werd de vloeiende landing ingezet en ontving ik de volledige aflossing vermeerderd met 3x de kwartaalrente (zodat minimaal rente over 12 maanden werd ontvangen). Dit is dus een schoolvoorbeeld van een succesvol crowdfunding project (voor zowel de investeerder als de ondernemer).

Gate F – Nog een keer

Het zal je niet verbazen dat ik weer geïnteresseerd was toen Geldvoorelkaar in diezelfde maand ook aankondigde dat APOC Aviation een nieuw – en vergelijkbaar – project zou lanceren. Wederom  looptijd een vlucht van 24 maanden, rente 8% aflossingsvrij. Ditmaal was de toelichting “De rente wordt per kwartaal uitbetaald. De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC PROJECT F B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat APOC PROJECT F B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de leninggever echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen, ook indien APOC PROJECT F B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 4 maanden af te lossen“. Iets minder goed dan het eerste project, maar nog altijd een positief teken en goed voor zowel investeerder als ondernemer.

Voor Q3 en Q4 2017 ontving ik telkens de (driemaandelijkse) rente. En al in februari 2018 werd de kist weer aan de grond gezet en ontving ik de volledige aflossing (aangezien het minimum van  rente over 6 maanden reeds was ontvangen, werd dit niet meer vermeerderd). Maar evengoed was ook dit weer een schoolvoorbeeld van een succesvol crowdfunding project.

Gate J – En . . .  nóg een keer

Ook het project dat in oktober 2017 van start ging, stapte ik in. Wederom  een looptijd van 24 maanden, rente 8% en aflossingsvrij. De toelichting was gelijk aan het tweede project, dus: “Ondanks dat APOC PROJECT J B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de leninggever echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen”. Dit project loopt tot op heden conform het betalingsschema. De eerste betaling (maart 2018) betrof de (driemaandelijkse) rente, de tweede betaling (juni 2018) is eveneens keurig op tijd ontvangen. De rest van het verloop moeten we natuurlijk afwachten – ik heb nog steeds geen glazen bol – maar het zal duidelijk zijn dat APOC Aviation wel een club is waar ik vertrouwen in heb.

Gate L

Het vierde project (Project L) van december 2017 heb ik gemist. Dat dan weer wel. Er werd 1.65 miljoen euro opgehaald in 42 minuten. Je kunt er ook niet altijd bij zijn. Maar wellicht treffen we elkaar in de toekomst nog eens.