Aflossingen

Annuïteit

Aflossing van crowdfunding projecten gebeurt vaak (maar dus niet “altijd”) op basis van annuïteit. Hierbij ontvang je maandelijks een vast bedrag gedurende de looptijd van het project. Welk bedrag dat is, kun je zelf uitrekenen. Excel is hierbij een prachtig hulpmiddel. De variabelen die je nodig hebt om de berekening te kunnen maken zijn het investeringsbedrag, de rente en de looptijd in maanden.

Calculatie annuïteit

Stel: je investeert € 1.000 en ontvangt een rente van 7% gedurende een looptijd van 48 maanden. Het vaste bedrag dat je gedurende de looptijd ontvangt is in Excel te berekenen via de formule =BET(7%/12;48;-1000). In Engels-talige versies van Excel gebruik je de functie PMT() in plaats van BET(). De uitkomst laat zien dat de maandelijkse aflossing € 23,95 bedraagt.

Wil je de verdeling tussen rente en aflossing weten? Dan bereken je eerst de rente  over een openstaande saldo (in maand 1 is dat natuurlijk € 1.000). De calculatie van  7% / 12 * € 1.000 levert € 5,83 op. En dus bedraagt de aflossing in de eerste maand € 23,95 – € 5,83 = € 18,11. Dan weet je ook direct dat het resterende (nog af te lossen) saldo € 981,89 bedraagt.

Daarna is de rente over periode twee ook te berekenen:  de calculatie van  7% / 12 * € 981,89 levert € 5,73 op. En dus bedraagt de aflossing in de eerste maand € 23,95 – € 5,83 = € 18,11. Dan weet je ook weer dat het resterende (nog af te lossen) saldo na de eerste twee aflossingen nog € 981,78 bedraagt.

Duidelijk is nu dat bij annuïteit elke maand een zelfde bedrag ontvangen wordt, maar iedere maand de rente iets afneemt en de aflossing iets toeneemt. Eventuele verrekening van kosten voor het crowdfunding platform  (die van de maandelijkse betaling afgetrokken worden) hebben natuurlijk ook invloed, waardoor de maandelijkse betaling wellicht níet altijd hetzelfde bedrag is.

Aflossingsvrij

Bij een aflossingsvrije lening wordt er – afhankelijk van de looptijd van de lening – tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de volledige schuld dan in één keer afgelost. Aflossingsvrije projecten kom ik iets minder vaak tegen dan annuïteit, maar ze zijn er wel (bijvoorbeeld hier en in de vorm van obligaties hier). Ik geef de voorkeur aan annuïtaire producten. Maar er zijn voor mij 2 belangrijke verschillen tussen aflossingsvrij en annuïtair. Aflossingsvrije projecten leveren meer rente (in absolute zin) op dan annuïtaire projecten. Een aflossingsvrij project van € 1.500 levert in 24 maanden bij 8% rente een rentebedrag van € 240 op. Uiteraard betekent de volledige aflossing aan het eind van de looptijd dat tussentijds her-investeren niet mogelijk is (of hooguit is her-investeren van de uitgekeerde rente mogelijk). Een annuïtair project met dezelfde investering, rentepercentage en looptijd levert in 24 maanden een rentebedrag van € 128,18 op. Hier is tussentijds her-investeren van de aflossingen en rente natuurlijk wél mogelijk. Consequentie is dus ook dat het risico van een aflossingsvrij project gedurende de hele looptijd  gelijk (hoog) blijft. Er wordt immers niets afgelost en tot op de laatste dag kun je de hele inleg kwijtraken. Het risico van een annuïtair project neemt bij elke aflossingstermijn af. Naarmate het project vordert kun je steeds minder van het geïnvesteerde vermogen kwijtraken.

Het risico neemt af bij annuïtaire aflossing

Gaat een ondernemer (bij een looptijd van 24 maanden) na 12 maanden failliet, dan loopt de investeerder bij een aflossingsvrij project het risico 100% van zijn investering te verliezen. Gaat een ondernemer (bij een looptijd van 24 maanden) na 12 maanden failliet, dan loopt de investeerder bij een annuïtair project het risico (ongeveer) 50% van zijn investering te verliezen.

Conclusie

Wanneer je niet al te actief wilt zijn (met her-investeren), maar wél de grootste vermogensgroei wilt behalen, zouden aflossingsvrije producten aan kunnen spreken. Echter, bij een strategie (zoals de mijne) van risicospreiding en actief her-investeren zijn annuïtair projecten aantrekkelijker.