GeldVoorElkaar

Onderstaand interview kwam tot stand via GeldVoorElkaar. Het origineel vind je hier.

Investeerder Walter: ‘Ik Google altijd even op de ondernemer en klacht’

Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? Walter meldde zich na een oproep in de Geldvoorelkaar.nl-nieuwsbrief aan voor een interview.

“Ik ben medio 2016 begonnen met crowdfunding en vanaf 2017 ook bij Geldvoorelkaar. Mijn eerste investering deed ik vooral vanwege het rentepercentage. Bij toeval stuitte ik op het project en het rendement sprak me aan. Pas daarna ben ik me meer gaan verdiepen in de platformen en het fenomeen crowdfunding. Nu ben ik actief via negen platforms, in meer dan 200 projecten.

Behalve van de projecten maak ik ook studie van mijn eigen investeerdersgedrag. Werken met data is mijn vak. Dus ik heb een uitgebreid dashboard gemaakt waar ik alle mogelijke data over al mijn investeringen uit kan trekken. Zo ken ik mijn rendement na aftrek van kosten en weet ik bijvoorbeeld dat 12,5% van mijn investeringen in de dienstensector zit en 25% in horeca.

Concrete producten
Ik heb een voorliefde voor tastbare producten. Daarbij kun je je afvragen: is er een markt voor en vind ik de prijs reëel. Bij diensten vind ik dat vaak lastiger in te schatten. En soms gaat het om een product of een bedrijfsnaam waar ik wat mee heb. Daarom vond ik bijvoorbeeld de franchiseketen Pizza Hut een mooi label.

‘Klacht’
Ik beslis in hooguit tien minuten of ik investeer: ik screen het project en ik kijk ook via Google. Dat laatste is door schade en schande ontstaan: een garageproject waaraan ik deelnam viel om en pas daarna ging ik het bedrijf Googlen. Toen vond ik een reeks recensies van ontevreden klanten. Ik zou daar mijn eigen auto niet eens heen brengen! Investeren in dat bedrijf was dus niet zo handig. Dus nu zoek ik bij de onderneming ook even op de zoekterm ‘klacht’.

Extra vertrouwen krijg ik juist wanneer een ondernemer projecten vroegtijdig kan aflossen. Zoals de APOC-leningen. Daar zie je aan: ‘dit zijn ondernemers die verstandig met hun geld omgaan’. Zij streven naar snelle schuldenaflossing. Overigens zie je ook dat APOC inmiddels een beetje zuiniger wordt in nieuwe projecten.

Ik kies liever voor annuïtaire leningen dan voor aflossingsvrije. Mijn risico neemt dan immers gedurende de looptijd af. Rente lager dan 7% doe ik niet aan mee. Ik heb 1 project met tien jaar looptijd. Maar meestal zitten de looptijden tussen de 12 en 60 maanden. Belangrijk vind ik dat de ondernemer ervaren is, weet waaraan hij of zij begint en dat ik het projectplan geloofwaardig vind. Ook investeer ik liever in overnames en uitbreidingen dan in startups. Onlangs had Geldvoorelkaar.nl een project met hennepproducten. Die jongens wilden verdienen aan een online platform waarop andere ondernemers dan tegen betaling aanwezig mochten zijn. Daar zag ik de meerwaarde niet zo van in. Het project had dan ook zichtbaar moeite om investeerders aan te trekken.

Onverwacht leuk
Mijn eerste drive voor het investeren is het plezier dat ik eraan beleef. Ik had vooraf niet gedacht dat ik het zo leuk zou gaan vinden. Mijn tweede drive is vermogensgroei.

Sinds ik ben begonnen met investeren, ben ik nog veel bewuster gaan spreiden. Alles wat ik uitgekeerd krijg vanuit de projecten, herinvesteer ik direct weer. En daarnaast investeer ik nu lagere bedragen, gespreid over een groter aantal projecten.

Zodra ik van een platform een signaal krijg dat het er zorgen zijn over de aflossing, boek ik dat hele project in mijn systemen volledig af. Dat is té pessimistisch want vaak komt er uiteindelijk meer uit dan niets, maar zo kom ik niet voor vervelende verrassingen te staan. Ik voorkom zo dat ik mijzelf ‘rijk reken’. Desondanks heb ik op dit moment in mijn huidige portefeuille – over 9 platformen gespreid – een worst case scenario netto rendement van 9,54%.

Strategie verfijnen

Strategie verfijnen – Ervaring is pas echt iets waard, wanneer je in staat bent om de nieuw opgedane kennis toe te passen. Soms staat dit gelijk aan “door schade wijs geworden”, waarvan ik hier een voorbeeld gaf.

Vandaag heb ik een nieuw element aan mijn strategie toegevoegd. “Spreiden, spreiden, spreiden” is natuurlijk bij elke crowdfund-investeerder al lang het belangrijkste element in de strategie. Kijkend naar mijn portefeuille viel het me daarom op dat met name een tweetal projecten qua omvang van de investering (en het nog openstaande saldo) met kop en schouders boven de rest uitstak. Risicospreiding betekent natuurlijk dat de investeringen in crowdfunding gespreid zijn op een manier dat de financiële gevolgen van een mislukt project door de rest van de portefeuille gedragen wordt. Uiteraard werkt dit het best wanneer de afzonderlijke projectinvesteringen (ongeveer) gelijk van omvang zijn. En hier zou aan toegevoegd kunnen worden dat die projectomvang kleiner zou moeten zijn bij een groter risico, terwijl de omvang wat groter zou mogen zijn bij een kleiner risico.

Vandaag heb ik een absolute bovengrens gedefinieerd voor de investering die ik bereid ben te doen per project. In onderstaande afbeelding is dat de groene lijn die je ziet lopen. Dat is dan de grens bij een “normaal” risico. Wil ik investeren in een project met een groter risico, dan moet ik met het te investeren bedrag dus een eindje onder die grens gaan zitten.

Op dit moment zitten er dus 5 projecten boven de grens die ik voor projecten in mijn portefeuille definieerde.

Mijn portefeuille zal “vanzelf” herstellen. Dat is een kwestie van tijd. Op de 5 projecten die nu boven mijn investeringsgrens zitten, wordt in 3 gevallen elke maand iets afgelost. Na verloop van tijd zal het openstaande saldo van die projecten dus netjes binnen de grenzen vallen. Voor 2 van de projecten (nummer 3 en 4 in de rij) zal dat iets anders lopen. Dit zijn namelijk aflossingsvrije projecten. Hier wordt dus niet op afgelost en ik moet gewoon wachten tot respectievelijk oktober 2019 en augustus 2021 om de aflossing te ontvangen. Geen ramp – het is zoals het is.

Wat je ook ziet is dat 3 van deze 5 “grens-overschrijdende” projecten (001, 002 en 004) behoren tot mijn eerste investeringen (medio 2016). Ik herken hier dus ook onervarenheid en over-enthousiasme in. Inmiddels voorzien de andere projecten voor dekking als er wat mis gaat met deze vroege investeringen. Maar in het begin van mijn portefeuille was dat natuurlijk nog niet het geval. Dus in de tijd dat mijn portefeuille uit een stuk of 10 projecten bestond, liep ik relatief veel risico en was er nog absoluut geen sprake van een goede risico-spreiding.

Het goede nieuws is verder nog dat op de tweede grootste investeringen (001 en 036) inmiddels respectievelijk 42% en 22% is afgelost. Het risico is dus al behoorlijk minder geworden en vooralsnog vertoont het betaalgedrag van de betreffende ondernemers geen haarscheuren. Met recht “so far, so good” dus.

Bovendien is mijn verwachting dat project 047 vervroegd zal worden afgelost. Ik schat zelf in dat de kans hierop erg groot is en dat dit dan nog dit jaar zal gebeuren. De betreffende ondernemer heeft inmiddels een track-record van vervroegde aflossingen opgebouwd. In ieder geval is dit zeker geen ondernemer waar ik twijfels heb over zijn mogelijkheden en intentie om aan de betalingsverplichtingen te (blijven) voldoen.

Op deze wijze blijf ik mijn strategie toetsen en bij-stellen. Mijn advies is om af en toe naar je portefeuille te kijken en je af te vragen of het beeld dat je krijgt voldoende strookt met je strategie. En vraag je dan ook af of je elementen in je portefeuille ziet die strijdig zijn met het concept van risicospreiding. Want bij crowdfunding hoort natuurlijk dit mantra: “spreiden, spreiden, spreiden“.

Dit had ik kunnen weten

Dit had ik kunnen weten – is de eerste gedachte die in mij opkomt nu ik ontdek dat ik tegen mijn eigen strategie in heb gehandeld. En dus een waardevolle les die me weer scherper zal maken voor een volgende keer. Wat is er gebeurd?

Medio april schreef ik in op een crowdfunding project bij FundingCircle. Dit project werd in de derde week van april geïncasseerd en de terugbetaling voor de maand mei zou plaats moeten vinden. FundingCircle zit boven het incassoproces en stuurt mij 15 mei een mail met daarin de volgende informatie:

” . . . Onderhoudsbedrijf Hefbruggen
ID: 167798755
De incasso van mei is niet geslaagd. Wij hebben contact met de kredietnemer, maar wij hebben nog geen betaling of toezegging ontvangen. Wij hebben derhalve het formele incasso proces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen . . . ” 

Ik vind het al sowieso zeer vreemd dat een eerste termijn achterstand oploopt. Betalingsproblemen na verloop van tijd – door welke tegenslag dan ook – kan ik me voorstellen. Maar al bij de eerste termijn? Dat doet vragen rijzen.

In deze en deze tekst heb ik beschreven hoe ik normaliter (vóór inschrijving op een project) het image van een ondernemer beoordeel. Vaak is er wel iets te vinden over een ondernemer waardoor ik een goed of slecht gevoel krijg. Maar bij dit bewuste project voor “Onderhoudsbedrijf Hefbruggen” heb ik die online check niet gedaan. Nu deed ik die controle alsnog. En hieronder kun je zien wat ik – als mosterd na de maaltijd – vond:

 

Dus 6 reviews. Over langere tijd. En geen enkele positief.

Voor mij de les: blijf in godsnaam trouw aan je crowdfunding-strategie. Check de reputatie van een ondernemer voordat je er mee in de crowdfunding-zee gaat. Had ik deze check vooraf wél gedaan, dan was ik er in dit geval niet in gestapt. Nu moeten we nog maar zien hoe dit af gaat lopen.

Update 26-06-2018: onderstaande info vond ik later. Een en ander bevestigt mijn gevoel.

Update 28-06-2018: dit alles riep bij mij wat vragen op. Daarom heb ik inmiddels ook al contact gehad met het crowdfunding platform over deze ondernemer. Ik zal in later stadium meer informatie geven, maar voor dit moment alvast één tipje van de sluier: het platform bevestigde mij dat het – vooraf – op de hoogte was van deze online reputatie van de ondernemer. Desondanks werd het krediet verleend. Inmiddels zijn er twee termijnen betalingsachterstand (de eerste 2 van 60). Ik ben erg benieuwd hoe dit verder zal verlopen.

Her-investeren

Her-investeren – In deze tekst heb ik laten zien dat her-investeren een belangrijk onderdeel is van mijn crowdfunding strategie. Via een rekenvoorbeeld beargumenteerde ik dat een investering van € 1.000 zonder her-investeren in 60 maanden  € 1.216,58 rente oplevert (bij 8% rente, zonder rekening te houden met kosten), terwijl een strategie van her-investeren in diezelfde 60 maanden € 1.375,19 rente opleverde.

Onderstaande grafiek van mijn portefeuille laat ook nog eens duidelijk zien wat een strategie van her-investeren oplevert.

Het linker gedeelte (lichtgroen) is de ontwikkeling van “Netto Rendement”. Netto rendement wordt gevormd door uitbetaalde rente, minus kosten (platform fee), plus korting (1%CB), minus afschrijvingen (defaults). Je ziet dat het rendement oploopt naarmate mijn portefeuille (het aantal projecten) groeit. Uiterst links September 2016, mijn start van crowdfunding. Het hoogste punt Juni 2018, meer dan 160 projecten.

Op de scheiding tussen links (lichtgroen) en rechts (blauw-groen) bevindt zich het heden (Juni 2018). Links is historisch, rechts is toekomstig.

In het rechter gedeelte (blauw-groen) zie je wat er gebeurt met het netto rendement wanneer ik nu zou stoppen met her-investeren. Wanneer ik na vandaag in geen enkel nieuw project zal stappen, verloopt de toekomst exact zoals het rechter gedeelte toont (dat is exclusief eventuele afschrijvingen – want die ken ik nu nog niet). Mijn portefeuille zal dan dus in ieder geval langzaam maar zeker opdrogen en vanaf medio 2023 niets meer opleveren.